รหัสข้อผิดพลาด 30169-22 เมื่อติดตั้ง Office

การได้รับข้อความ "มีบางอย่างผิดพลาด" เมื่อทำการติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องสนุก และการพยายามแก้ไขปัญหาอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เพื่อช่วยระบุขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องทำ ให้ดูที่ด้านล่างของข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาด

ถ้าคุณเห็น รหัสข้อผิดพลาด: 30169-22 ให้ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองติดตั้ง Office อีกครั้ง ถ้ายังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ไปที่ส่วน แก้ไขรหัสข้อผิดพลาดการติดตั้ง 30169-22 ในบทความนี้

ถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดอื่น หรือถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการติดตั้งนั้นแตกต่างออกไป ให้ไปที่ส่วน ข้อผิดพลาดการติดตั้ง Office อื่นๆ ในบทความนี้

แก้ไขรหัสข้อผิดพลาดการติดตั้ง 30169-22

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ ตัวจัดการงาน เพื่อสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง Office หรือเอาการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 เวอร์ชันก่อนหน้านี้ออกก่อนทำการติดตั้ง

แสดง ใช้ตัวจัดการงานของ Windows เพื่อสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง Office

  1. ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  2. กด Ctrl + Shift + Esc บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเปิดตัวจัดการงาน
  3. บนแท็บ กระบวนการ ให้ค้นหารายการนี้ Officeclicktorun.exe
  4. ถ้าคุณพบกระบวนการ ให้คลิกที่นั่น แล้วคลิกปุ่ม จบการทำงาน
  5. ติดตั้ง Office ใหม่

แสดง เรียกใช้ แก้ไข การถอนการติดตั้ง Office 2013

  1. ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. เรียกใช้ แก้ไข นี้ ซึ่งจะเอาการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ก่อนหน้านี้ออก

ถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365

 สิ่งสำคัญ    เมื่อคุณคลิก แก้ไข แล้ว กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยให้ตัวเลือกเพื่อ เปิด , บันทึก หรือ ยกเลิก ถ้าคุณคลิก เปิด คุณอาจมีปัญหาในการเรียกใช้ แก้ไข ได้ ดังนั้น ให้คลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดไฟล์ แทนเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้คลิก เปิดโฟลเดอร์ ค้นหาไฟล์ (ชื่อของไฟล์ควรเริ่มต้นด้วย “O15CTRRemove”) และดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเรียกใช้ แก้ไข

  1. เมื่อ แก้ไข ได้เอา Office 2013 หรือ Office 365 ออกเรียบร้อยแล้ว ให้ลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

 หมายเหตุ    คลิก แสดงทั้งหมด ทางด้านขวาของหน้านี้ถ้าคุณต้องการดูขั้นตอนสำหรับแต่ละวิธีในคราวเดียว คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ถ้าคุณพิมพ์หน้านี้

ข้อผิดพลาดการติดตั้ง Office อื่นๆ

คลิกที่บทความใดบทความหนึ่งเหล่านี้ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 อื่นๆ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business