เปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP จากบัญชีผู้ใช้อื่น บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอีเมลที่ใช้บ่อยซึ่งคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้การเข้าถึง POP หรือ IMAP แล้วก่อนที่คุณจะพยายามเชื่อมต่อ

ในบทความนี้


Outlook.com

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP สำหรับบัญชีผู้ใช้ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail) ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ โฟลเดอร์เหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Outlook Web App พร้อมกับอีเมลที่ดาวน์โหลดจากบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ

Gmail

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของคุณจาก Outlook Web App คุณจะต้องเปิดการเข้าถึง POP ในการตั้งค่า Gmail คุณยังต้องอนุญาตให้ เข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณโดยเฉพาะอีกด้วย

ในการตั้งค่า Gmail ให้เปิดใช้งานการเข้าถึง POP

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณ
 2. คลิก การตั้งค่า > การส่งต่อและ POP/IMAP
 3. ภายใต้ ดาวน์โหลด POP เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
 • เปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมด (แม้แต่จดหมายที่ดาวน์โหลดแล้วก็ตาม) ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลเก่าและใหม่ทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดลงในบัญชี Outlook Web App ของคุณ
 • เปิดใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะอีเมลใหม่เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook Web App ของคุณ
 1. ถ้าคุณต้องการให้ Gmail มายังเก็บสำเนาของจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมล Gmail ในกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ ภายใต้ เมื่อเข้าถึงข้อความด้วย POP ให้เลือก เก็บสำเนาของ Gmail ในกล่องจดหมายเข้า
 2. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อนุญาตให้ Outlook Web App เข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณ

 1. ใน ให้คลิก การตั้งค่าการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ > สร้างสร้าง พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชี Gmail ของคุณ และคลิก ต่อ เมื่อคุณคลิก ต่อ จะพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยที่คุณใส่ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยล่วงหน้า Gmail จะไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึง ไปยังบัญชี Gmail ของคุณในทันที แต่ Gmail จะส่งข้อความแจ้งให้ทราบไปยังกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณแทน
 2. เปิดกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ
 3. เปิดข้อความจากทีมบัญชีผู้ใช้ Google ที่ชื่อ การลงชื่อเข้าที่น่าสงสัยได้รับการป้องกันแล้ว ข้อความนั้นระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีคนพยายามใช้แอปพลิเคชันเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ
 4. ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในข้อความนั้นเพื่ออนุญาตให้ส่งและรับอีเมลในบัญชี Gmail ของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเข้าถึง POP และอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของคุณ สำหรับคำแนะนำวิธีทำสิ่งนี้ ให้ดู บัญชีที่เชื่อมต่อ

Yahoo! Mail Plus, Comcast, AOL

บริการเหล่านี้จะให้การเข้าถึง POP โดยอัตโนมัติ และไม่ได้สนับสนุนการเข้าถึง IMAP

การเข้าถึง IMAP

Outlook Web App จะสนับสนุนการเข้าถึง IMAP สำหรับบริการส่วนใหญ่ ยกเว้น Gmail ด้วยการเข้าถึง IMAP โฟลเดอร์และรายการจดหมายของคุณภายในโฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook Web App ในลักษณะเดียวกับที่คุณเห็นในบัญชีผู้ใช้อื่นของคุณ ถ้าบัญชีผู้ใช้อื่นของคุณอนุญาตให้ใช้การเข้าถึง IMAP ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP ไว้แล้วก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้นั้น

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ด้วยการเข้าถึง POP โครงสร้างโฟลเดอร์จะไม่ถูกดาวน์โหลด
 • ให้ไปดูที่ บัญชีที่เชื่อมต่อ สำหรับขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อตั้งค่าบัญชีที่เชื่อมต่อ
 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business