การเลือก Office รุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิต

ส่วนใหญ่มักติดตั้ง Microsoft Office รุ่น 32 บิต เราขอแนะนำ Office รุ่น 32 บิต เพราะช่วยป้องกันปัญหาความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยเฉพาะ Add-in ของบริษัทอื่นๆ

Office จะติดตั้งรุ่น 32 บิตโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานบน Windows รุ่น 64 บิตก็ตาม คุณอาจต้องการติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต ถ้าปกติคุณทำงานกับฐานข้อมูลหรือแผ่นงานขนาดใหญ่พิเศษ หรือพัฒนาสำหรับแพลตฟอร์ม 64 บิต

ถ้าคุณมี Office รุ่น 64 บิต ซึ่งถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต Office รุ่น 64 บิตจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

มีอะไรบ้างในโปรแกรม Office รุ่น 64 บิต

สิ่งที่มีอยู่ใน Office รุ่น 32 บิต ส่วนใหญ่จะมีอยู่ใน Office รุ่น 64 บิตด้วย

สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่มีใน Office รุ่น 64 บิต

 • ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX, ComCtl    ไลบรารีนี้จะประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ในการสร้างโซลูชัน โดยปกติแล้วมักใช้ใน Microsoft Access, Microsoft Excel และ Microsoft Word
 • ตัวควบคุมรายการ SharePoint    มุมมองรายการในเทคโนโลยี SharePoint จะไม่มีใน Office รุ่น 64 บิต

ความเข้ากันได้กับแฟ้มและโซลูชันของ Office ที่มีอยู่

Microsoft Office รุ่น 64 บิตเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตอื่นๆ ดังนั้น คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตทั้งหมดก่อนที่จะติดตั้งรุ่น 64 บิตของ Office ดิสก์ Office มีทั้ง รุ่น 32 บิต และ 64 บิต เมื่อต้องการติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต คุณต้องเรียกใช้ Setup.exe จากโฟลเดอร์ x64 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

 • ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX, ComCtl    โซลูชันใดก็ตามที่ใช้ตัวควบคุมเหล่านี้จะไม่ทำงาน ยังไม่มีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้บางตัว
 • ตัวควบคุม ActiveX และ Add-in ของบริษัทอื่น    ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำงานกับ Office รุ่น 64 บิตได้

 หมายเหตุ    ไม่มี Visual Basic 6 รุ่น 64 บิต ดังนั้น วัตถุต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการพอร์ตและเขียนใหม่

 • Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)    VBA จะมีเพียงคำสั่ง Declare ที่ทำงานบน Office รุ่น 64 บิต ถ้าคุณปรับปรุงโค้ดด้วยตนเอง
 • ฐานข้อมูล Access ที่คอมไพล์แล้ว    แฟ้ม .MDE และ .ACCDE ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Access ใช้ในการแจกจ่ายโซลูชันและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ซึ่งจะไม่ทำงานใน Office รุ่น 64 บิต คุณต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อคอมไพล์ ทดสอบ และแจกจ่ายโซลูชันใหม่ในรุ่น 64 บิต

ระบบปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ Office รุ่น 64 บิต

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ Windows 7 รุ่น 64 บิต Windows Server 7 หรือ Windows 8

การติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

 สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office รุ่น 64 บิตไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิตของคุณ ให้เรียกใช้การติดตั้งจากโฟลเดอร์รากเพื่อติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

Add-in ใดๆ ที่คุณต้องการใช้งานกับ Office ต้องเป็นรุ่น 64 บิตด้วย

ระหว่างการติดตั้ง

 1. ถ้าคุณเรียกใช้การติดตั้ง Office จากโฟลเดอร์ราก และได้คลิก กำหนดเอง ให้คลิก ปิด เพื่อออกจากการติดตั้ง
 2. คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง แล้วคลิก ปิด รูปปุ่ม
 3. ไปที่โฟลเดอร์ x64 บนดิสก์ Office และคลิกสองครั้งที่ Setup.exe เพื่อเรียกใช้การติดตั้งรุ่น 64 บิต

เริ่มจากบัญชีของฉัน

 1. ไปที่ บัญชีของฉันบน Office.com
 2. คลิก ตัวเลือกภาษาและการติดตั้ง > ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม > Office 64 บิต > ติดตั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Office Shared 2013, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business