ใช้ POP หรือ IMAP เชื่อมต่อกับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange อื่นๆ ของคุณได้ด้วยโปรแกรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล POP3 หรือ IMAP4 การเชื่อมต่อกับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange อื่นโดยใช้ POP3 หรือ IMAP4 ช่วยให้คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้เท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับที่ติดต่อ งาน หรือปฏิทินของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ POP3 หรือ IMAP4

 เคล็ดลับ    เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange อื่นๆ ของคุณโดยใช้ Outlook Web App หรือผ่านทางโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุนการเข้าถึง Exchange ActiveSync เช่น Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook for Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion หรือ Entourage 2008 Web Services Edition

เมื่อต้องการดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่า Office 365 for Business หรืออีเมล Microsoft Exchange อื่นๆ ของคุณบนโปรแกรมอีเมลที่ใช้บ่อยที่สุดบางโปรแกรม ให้ดูที่ คำแนะนำในการตั้งค่าอีเมลสำหรับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ของคุณ

ในบทความนี้


คำแนะนำในการตั้งค่าอีเมลสำหรับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ในการตั้งค่าอีเมลสำหรับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ดังนี้

โปรแกรม POP3 คืออะไร

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อโปรแกรมอีเมล POP3 ดาวน์โหลดข้อความอีเมลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความที่ดาวน์โหลดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ด้วย นั่นหมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงข้อความที่ดาวน์โหลดได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่คุณดาวน์โหลดข้อความมาเท่านั้น แต่โปรแกรมอีเมล POP3 บางโปรแกรมสามารถตั้งค่าให้เก็บสำเนาข้อความของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความดังกล่าวได้จากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

โปรแกรมอีเมล POP3 สามารถใช้ได้เฉพาะกับการดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ลงในโฟลเดอร์เดียว (โดยปกติจะเป็นกล่องจดหมายเข้า) ในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น POP3 ยังไม่ได้สนับสนุนการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะ

โปรแกรม IMAP4 อะไรคือ

โปรแกรมอีเมลที่ใช้ IMAP4 จะมีความยืดหยุ่นและมีฟีเจอร์ที่มากกว่าโปรแกรมที่ใช้ POP3 ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อโปรแกรมอีเมล IMAP4 ดาวน์โหลดข้อความอีเมลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนาของแต่ละข้อความที่ดาวน์โหลดจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ นั่นหมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงข้อความเดียวกันนี้ได้จากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ด้วย IMAP4 คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์อีเมลจำนวนมากบนเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อความใดก็ได้ในโฟลเดอร์ใดก็ได้จากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

โปรแกรมอีเมล IMAP4 ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้เก็บสำเนาของรายการที่ถูกส่งของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความเหล่านั้นจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้ IMAP4 สนับสนุนฟีเจอร์เพิ่มเติมต่างๆ ที่โปรแกรม POP3 ส่วนใหญ่ไม่ได้สนับสนุน ตัวอย่างเช่น โปรแกรม IMAP4 บางโปรแกรมจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถดูเฉพาะส่วนหัวของข้อความอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าข้อความนั้นมาจากใครและมีชื่อเรื่องว่าอะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะข้อความที่คุณต้องการอ่านได้ IMAP4 ยังสนับสนุนการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะอีกด้วย

ตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบ POP3 และ IMAP4 ทั่วไป

โปรแกรมอีเมล POP3 และ IMAP4 ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งและรับอีเมลเมื่อใด มีบางสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเลือกตัวเลือกใด

สามตัวเลือกทั่วไปที่พบมากที่สุดมีดังนี้

  • ส่งและรับข้อความทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นโปรแกรมอีเมล เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ อีเมลจะถูกส่งและรับเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมเท่านั้น
  • ส่งและรับข้อความด้วยตนเอง เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ข้อความจะถูกส่งและรับเฉพาะเมื่อคุณคลิก "ส่งและรับ" ในโปรแกรมเท่านั้น
  • ส่งและรับข้อความทุกๆ นาทีตามที่ตั้งค่าไว้ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ โปรแกรมอีเมลของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ นาทีตามที่คุณตั้งค่าไว้ เพื่อส่งข้อความและดาวน์โหลดข้อความใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้สำหรับโปรแกรมอีเมลของคุณ ให้ดูที่ เอกสารวิธีใช้สำหรับโปรแกรมนั้น

 เคล็ดลับ    ถ้าอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา คุณอาจต้องการตั้งค่าโปรแกรมอีเมลเพื่อส่งและรับข้อความทุกๆ นาทีตามที่คุณตั้งค่าไว้ การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บ่อยๆ จะช่วยให้อีเมลของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ถ้าอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์) คุณอาจต้องการตั้งค่าโปรแกรมอีเมลเพื่อส่งและรับข้อความด้วยตนเอง การส่งและการรับข้อความเมื่อคุณเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ สามารถช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

โปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน POP3 และ IMAP4

ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณสนับสนุน POP3 และ IMAP4 คุณสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้หลายโปรแกรม ซึ่งรวมถึง Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird และ Eudora ฟีเจอร์ที่แต่ละโปรแกรมอีเมลสนับสนุนจะแตกต่างกันออกไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีในโปรแกรมอีเมล POP3 และ IMAP4 ที่เฉพาะเจาะจง ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแต่ละโปรแกรม

 หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่ทราบว่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณสนับสนุน POP3 และ IMAP4 หรือไม่ ให้ติดต่อบุคคลที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่าผู้ดูแลระบบอีเมล)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมอีเมลจำนวนหนึ่งที่สนับสนุน POP3 และ IMAP4 สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4 กับบัญชีของคุณ โปรดดูที่ คำแนะนำในการตั้งค่าอีเมลสำหรับ Office 365 for Business หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ของคุณ

Πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2012 Windows
Windows Live Mail เวอร์ชัน 2009 Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 for Mac Apple Macintosh
Mail (Apple Mail) Apple Macintosh
Thunderbird Windows/Apple Macintosh
Pine Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
iPhone Mail Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x หรือสูงกว่า
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x หรือสูงกว่า

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 for Business ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการตั้งค่าของคุณ สำหรับ Office 365 for Business ให้ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต วิธีการเข้ารหัสลับ
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

ถ้าคุณใช้อีเมลที่ใช้ Microsoft Exchange แต่ไม่ได้ใช้ Office 365 for Business ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับวิธีลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App
  2. ใน Outlook Web App คลิก การตั้งค่าการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีของฉัน
  3. บนหน้า บัญชีของฉัน ให้คลิก การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP
  4. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business