ซิงค์ไลบรารี OneDrive for Business หรือไลบรารีไซต์ SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซิงค์ไลบรารี OneDrive for Business หรือไลบรารีไซต์ SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเข้าถึงไฟล์ไลบรารีของคุณใน File Explorer แทนเว็บเบราว์เซอร์ การอัปเดตทั้งหมดจะซิงค์กับไลบรารี OneDrive for Business หรือไลบรารีไซต์เมื่อใดก็ตามที่คุณออนไลน์

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องมีแอปซิงค์ OneDrive for Business ที่มาพร้อมกับ Office 2013 (รุ่น Professional Plus, ProPlus หรือ Standard) หรือการสมัครใช้งาน Office 365 ที่มีแอปพลิเคชัน Office 2013 ถ้าคุณไม่มี Office 2013 คุณสามารถดาวน์โหลดแอปซิงค์ OneDrive for Business ได้แล้วในขณะนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด


ซิงค์ไลบรารี OneDrive for Business กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 หรือ SharePoint
 2. เลือก OneDrive ที่ด้านบนของหน้าเพื่อไปที่ OneDrive for Business
  เลือกไลบรารี OneDrive for Business ของคุณ
 3. เลือกปุ่ม
  ซิงค์ ซิงค์ไลบรารีกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. เมื่อถูกพร้อมท์ ให้คลิก ซิงค์เดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างแอปซิงค์
  ตัวช่วยสร้างจะเติมชื่อและที่อยู่เว็บของ OneDrive for Business ไลบรารี ของคุณโดยอัตโนมัติ
 5. เลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้ ในตัวช่วยสร้างเพื่อเริ่มการซิงค์
  คุณสามารถคลิก แสดงไฟล์ของฉัน... ในตัวช่วยสร้างเพื่อเปิดโฟลเดอร์ไลบรารี OneDrive for Business ที่ซิงค์ใน File Explorer โฟลเดอร์จะแสดงรายการอยู่ในรายการโปรดของคุณด้วยชื่อ " OneDrive for Business " หรือ " OneDrive @ ชื่อบริษัท "
  โฟลเดอร์ OneDrive for Business ที่ซิงค์ในรายการโปรดของ File Explorer

ซิงค์ไลบรารีไซต์ SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 หรือ SharePoint
 2. นำทางไปยังไลบรารีไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการซิงค์
 3. เลือกปุ่ม ซิงค์
  ซิงค์ไลบรารีไซต์
  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มซิงค์ ให้เลือกแท็บ ไลบรารี แล้วเลือก ซิงค์ ในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก
  ตัวเลือกซิงค์บนแท็บไลบรารีของ Ribbon
 4. เมื่อถูกพร้อมท์ ให้คลิก ซิงค์เดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างแอปซิงค์
  ตัวช่วยสร้างจะเติมชื่อและที่อยู่เว็บของไลบรารีไซต์ SharePoint โดยอัตโนมัติ
 5. เลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้ ในตัวช่วยสร้างเพื่อเริ่มการซิงค์
  คุณสามารถคลิก แสดงไฟล์ของฉัน... ในตัวช่วยสร้างเพื่อเปิดโฟลเดอร์ไลบรารีที่ซิงค์ใน File Explorerโฟลเดอร์ จะแสดงรายการอยู่ในรายการโปรดของคุณในโฟลเดอร์ SharePoint และใช้ชื่อของไลบรารีไซต์
  ค้นหาไลบรารีไซต์ที่ซิงค์ในโฟลเดอร์ SharePoint ภายใต้ รายการโปรด

ซิงค์ไลบรารีเริ่มต้นจากเมนู OneDrive for Business

การซิงค์ไลบรารีโดยไปที่ไลบรารีในเว็บเบราว์เซอร์คือวิธีที่ดีที่สุด ดังที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า วิธีนี้จะช่วยป้องกันปัญหาการเข้าสู่ที่อยู่เว็บที่เฉพาะเจาะจงในตัวช่วยสร้างแอปซิงค์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการคุณก็สามารถเริ่มตัวช่วยสร้างแอปซิงค์โดยใช้เมนู OneDrive for Business

 1. ในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows ให้เลือกไอคอน OneDrive for Business แล้วเลือก ซิงค์ไลบรารีใหม่เมนู OneDrive for Business ในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows
 2. ใส่ที่อยู่เว็บของไลบรารีที่คุณต้องการซิงค์ในตัวช่วยสร้างแอปซิงค์ แล้วเลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้
  ถ้าคุณยังไม่ได้ซิงค์ไลบรารีใดๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวช่วยสร้างจะพร้อมท์คุณให้ซิงค์ไลบรารี OneDrive for Business ของคุณ และจะอ้างอิงที่อยู่เว็บของไลบรารีนั้น
  ตัวช่วยสร้าง OneDrive for Business ที่มี URL ที่กรอกไว้ล่วงหน้า
  ถ้าคุณต้องการซิงค์ไลบรารีอื่น ให้เลือก ซิงค์ไลบรารีอื่นแทน แล้วใส่ที่อยู่เว็บของไลบรารี SharePoint ที่คุณต้องการซิงค์

การแก้ไขปัญหา

ขีดจำกัดในการซิงค์ OneDrive for Business และไลบรารีไซต์

โปรดทราบว่าข้อจำกัดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการซิงค์ OneDrive for Business และไลบรารีไซต์อื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 • คุณสามารถซิงค์ได้สูงสุด 20,000 รายการในไลบรารี OneDrive for Business ของคุณ ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์และไฟล์
 • คุณสามารถซิงค์ได้สูงสุด 5,000 รายการในไลบรารีไซต์ ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์และไฟล์
 • ในไลบรารีใดๆ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้สูงสุด 2 GB
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, OneDrive for Business, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business, เว็บไซต์ SharePoint Online