ตั้งค่าอีเมล Office 365 หรืออีเมลที่ใช้ Exchange อื่นๆ ของคุณใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

คุณสามารถตั้งค่าอีเมล Office 365 หรืออีเมลที่ใช้ Exchange อื่นๆ ของคุณกับ Microsoft Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 คุณสามารถทำได้ในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าด้วยการพิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ Outlook จะใช้กระบวนการที่เรียกว่าการค้นหาอัตโนมัติเพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณโดยอัตโนมัติและตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กำลังเชื่อมต่อกับ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่ทำงานบน Exchange (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้ Gmail หรือ Yahoo!) ให้ดูที่ ฉันต้องรู้อะไรอีก

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Office 365 ที่ใช้ Outlook 2010 คุณต้องตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่า Outlook ให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้แอป Office บนเดสก์ท็อปปัจจุบันของฉันกับ Office 365 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007 ให้ดูที่ ตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007

 หมายเหตุ    คุณอาจสามารถตั้งค่าให้ Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 เข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ POP หรือ IMAP ด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้กระบวนการค้นหาโดยอัตโนมัติเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณใช้ POP หรือ IMAP คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ของปฏิทินและการทำงานร่วมกันอื่นๆ อีกจำนวนมากที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก

ในบทความนี้


ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ไปยังอีเมลของคุณใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

 1. เปิด Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 ถ้าตัวช่วยสร้าง Microsoft Outlook Startup ปรากฏขึ้นมา ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป จากนั้นในหน้า บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ถัดไป เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ถ้าตัวช่วยสร้าง Microsoft Outlook Startup ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่แท็บ ไฟล์ บนแถบเครื่องมือของ Outlook จากนั้น ที่ด้านบนของปุ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 1. ในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ Outlook อาจกรอกการตั้งค่า ชื่อของคุณ และ ที่อยู่อีเมล ให้โดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าการตั้งค่าได้รับการกรอกข้อมูลและข้อมูลนั้นถูกต้อง ให้คลิก ถัดไป เพื่อให้ Outlook เสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในการตั้งค่าบนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ทำดังต่อไปนี้:
 • ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในการตั้งค่าในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ให้พิมพ์การตั้งค่าที่ถูกต้องตามข้อมูลที่ผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลให้กับคุณ
 • ถ้าชื่อในกล่อง ชื่อของคุณ ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องตั้งค่าตัวเลือกในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ใหม่ก่อนที่คุณจะแก้ไขชื่อของคุณ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกใหม่ ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิกปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 1. หลังจากที่คุณคลิก ถัดไป บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ Outlook จะค้นหาแบบออนไลน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณระหว่างการค้นหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุที่อยู่อีเมลแบบเต็ม (เช่น tony@contoso.com) เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ

ถ้า Outlook สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ "ขอแสดงความยินดี! บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้รับการกำหนดค่าสำเร็จแล้วและพร้อมใช้งานได้" ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถ้า Outlook ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดดูที่ ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก ที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4 ไปยังอีเมลของคุณใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 คุณอาจสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Exchange แทนที่จะผ่าน POP3 หรือ IMAP4 การเชื่อมต่อโดยใช้ Exchange จะทำให้คุณใช้ฟีเจอร์ของปฏิทินและการทำงานร่วมกันที่คุณไม่สามารถใช้งานได้ถ้าคุณเชื่อมต่อโดยใช้ POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก ที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้

 1. เปิด Outlook ถ้าตัวช่วยสร้าง Microsoft Outlook Startup ปรากฏขึ้นมา ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป จากนั้นในหน้า บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ถัดไป เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ถ้าตัวช่วยสร้าง Microsoft Outlook Startup ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่แท็บ ไฟล์ บนแถบเครื่องมือของ Outlook จากนั้น ที่ด้านบนของปุ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 1. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป
 2. บนหน้า เลือกบริการ ให้เลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล แล้วคลิก ถัดไป
 3. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้:

 1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ระบุชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นเมื่อคุณส่งอีเมลจากบัญชีผู้ใช้นี้
 2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ระบุที่อยู่อีเมลของคุณ

ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์:

 1. ภายใต้ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก IMAP หรือ POP3 เราแนะนำให้คุณใช้ IMAP เนื่องจาก IMAP สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ ได้มากกว่า
 2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP จะเป็น outlook.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้
 3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะเป็น smtp.office365.com ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 ให้ดูที่ ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ ต่อไปในบทความนี้

ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ:

 1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ระบุที่อยู่อีเมลของคุณ
 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ จำรหัสผ่าน
 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ดังนี้:

บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก เลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง

บนแท็บ ขั้นสูง:

 1. ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ที่อยู่ติดกับ ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก SSL ในรายการแบบดรอปดาวน์
 2. ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ที่อยู่ติดกับ ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก TLS แล้วคลิก ตกลง
 3. ถ้าคุณกำลังใช้ POP3 และคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ การส่ง คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ ข้อความทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์และจะถูกเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. ในหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ คลิก ถัดไป หลังจาก Outlook ทดสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้คลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 2. ในหน้า ขอแสดงความยินดี คลิก เสร็จสิ้น
 3. ในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิก ปิด
 4. ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP4 อาจมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่า คุณต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มหรือไม่ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงโครไนซ์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการตั้งค่าของคุณ สำหรับ Office 365 ชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ IMAP และ POP จะเป็น outlook.office365.com และชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP คือ smtp.office365.com

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอีเมล Office 365 ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับวิธีลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App
 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าไอคอนรูปเฟือง > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP และ IMAP
 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใส่จะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP และ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAPและการตั้งค่า SMTP

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ไม่ใช่ Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่ทำงานบน Exchange ให้ดูที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล
 • ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องมีการลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App การเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณผ่านทาง Outlook จะล้มเหลว ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทาง Outlook Web App หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้แล้วให้ออกจากระบบ จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows RT 8.1 คุณสามารถใช้ Outlook 2013 RT เวอร์ชันของ Outlook 2013 ที่ปรับให้เหมาะสมกับการสัมผัส เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้
 • ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook ได้ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
  • โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง
  • ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณทันที ให้ใช้เว็บเบราเซอร์หรือโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Outlook Web App
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยใช้เว็บเบราเซอร์ โปรดดู ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP โปรดดู ใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP
  • ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 ให้พิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจาก IMAP4 สนับสนุนฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้มากกว่า
  • ถ้าคุณรู้ชื่อของผู้ที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่า ผู้ดูแลระบบอีเมล) ให้ติดต่อบุคคลนั้นและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ Outlook
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook ให้ดู วิดีโอ: มีอะไรใหม่ใน Outlook 2013, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน Outlook 2013 และงานพื้นฐานใน Outlook 2013 และงานพื้นฐานใน Outlook 2010

แล้วถ้าฉันต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้ล่ะ

ฟีเจอร์และโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 Enterprise, Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook 2010