วิธีการซื้อชื่อโดเมน

ถ้าคุณยังไม่มีชื่อโดเมนของคุณเอง คุณสามารถซื้อทางออนไลน์ได้ ตัวอย่างเช่น ซื้อจากจากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน หรือตัวแทนจำหน่ายโดเมน คุณจะได้รับชื่อโดเมนเมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Office 365 เช่น contoso.onmicrosoft.com แต่คุณอาจต้องการใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง เช่น fourthcoffee.com

เมื่อต้องการตั้งค่าโดเมนใน Office 365 คุณจะต้องเป็นเจ้าของโดเมนและต้องเปลี่ยนแปลงระเบียน DNS บางรายการสำหรับโดเมนของคุณ

 ข้อควรระวัง    ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนหรือผู้ให้บริการโฮสต์ DNS บางราย ไม่อนุญาตให้สร้างระเบียน DNS ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับ Office 365 ผู้ให้บริการจดทะเบียนตามที่แสดงนี้สนับสนุนระเบียนที่จำเป็นทั้งหมด ถ้าคุณกำลังพิจารณาใช้บริการของผู้ให้บริการจดทะเบียนรายอื่น โปรดดู เรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดของบริการที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากที่คุณจดทะเบียนโดเมนของคุณ (ที่ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน) ให้ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแล จากนั้นตั้งค่าโดเมนของคุณเพื่อให้สามารถใช้ได้กับที่อยู่อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ

ซื้อโดเมนจาก Go Daddy

คุณสามารถซื้อโดเมนของ Go Daddy ได้โดยตรงจาก Office 365 เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล

  1. ไปที่หน้า โดเมน ใน Office 365
  • สำหรับ Office 365 Small Business ให้ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > จัดการโดเมนของเว็บไซต์และอีเมลของคุณ
  • สำหรับ Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business ให้ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > โดเมน
  1. เลือก ซื้อโดเมน

รายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเพิ่มเติมที่สนับสนุนระเบียน DNS ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับ Office 365

เมื่อต้องการซื้อโดเมนจากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนนอกจาก Go Daddy ทางที่ดีที่สุดคือเลือกผู้ให้บริการที่สนับสนุนระเบียน DNS ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ใน บริการ Office 365 เช่นผู้ให้บริการต่อไปนี้

ย้ายโดเมนของคุณไปยังผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนรายอื่น

ถ้าโดเมนของคุณจดทะเบียนที่ผู้ให้บริการที่ไม่สนับสนุนระเบียน DNS ที่จำเป็นทั้งหมด คุณสามารถโอนย้ายโดเมนไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นได้ เมื่อคุณโอนย้ายโดเมน คุณจะเปลี่ยนผู้รับการชำระเงินของคุณสำหรับการต่ออายุและรักษาชื่อโดเมนของคุณไว้

ให้แจ้งขอโอนย้ายโดเมนที่ผู้ให้บริการจดทะเบียนที่คุณต้องการย้ายโดเมนของคุณไป ดูที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการสำหรับตัวเลือก เช่น ย้าย DNS หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง อาจใช้เวลาสองสามวันในการอัปเดตทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business