เปิดใช้งานโปรแกรม Office 2013

ในกรณีส่วนใหญ่ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและติดตั้ง Office โดยไม่มีดีวีดี การเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆ ในพื้นหลังหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีการพร้อมท์ ไม่ยุ่งยาก

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นี่คือข้อมูลบางอย่างโดยยึดตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมา

Office 365 Home & Office 365 Personal

การสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 365 Home และ Office 365 Personal ของเรา จะเปิดใช้งานให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการดูว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Office ใดไว้ ให้คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้ จากที่นั่น คุณยังสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยการคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ

Office 2013 สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือการติดตั้งใหม่อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม Office สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ทั้ง Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013 และ Office Professional 2013 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (คุณจะไม่เห็นตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานระหว่างการติดตั้ง) แต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างติดตั้ง คุณจะเห็น ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ซึ่งจะให้ตัวเลือกคุณทั้งในการเปิดใช้งานแบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ให้เลือกตัวเลือกโทรศัพท์ถ้าคุณยังคงไม่ได้เชื่อมต่อ

ถ้าการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเกิดขึ้นบนพีซีของคุณและคุณติดตั้ง Office ใหม่อีกครั้งหรือ ถ้าคุณติดตั้ง Office บนพีซีเครื่องอื่น คุณจะเห็น ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน หลังจากการติดตั้งและเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มโปรแกรม Office ใดๆ ใช้ตัวเลือกโทรศัพท์ใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน เพื่อติดต่อยังศูนย์การเปิดใช้งาน

 สิ่งสำคัญ    โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถติดตั้ง Office 2013 บนเครื่องพีซีได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สามารถช่วยคุณเปิดใช้งาน Office ได้เฉพาะถ้าคุณกำลังถ่ายโอน Office ไปยังพีซีเครื่องอื่น

Office 2013 Volume License

สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรหรือเชิงพาณิชย์ ที่เราเรียกว่าการติดตั้งแบบ MSI ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องตั้งค่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Office รุ่น Volume

คำถามที่ถามบ่อย

  • ฉันสามารถติดตั้ง Office 2013 ใหม่อีกครั้งบนเครื่องพีซีเครื่องเดิมได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณติดตั้ง Office 2013 ใหม่อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิมและคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว การเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน จะปรากฏขึ้นถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปยังฮาร์ดแวร์บนพีซีเครื่องนั้น

  • ฉันสามารถติดตั้ง Office 365 Home ใหม่อีกครั้งบนเครื่องพีซีเครื่องเดิมได้หรือไม่

ได้

  • ฉันสามารถติดตั้ง Office 2013 บนเครื่องพีซีสองเครื่องได้หรือไม่

ไม่ได้ เป็นสิทธิ์การใช้งานสำหรับเครื่องพีซีหนึ่งเครื่อง

  • ฉันสามารถติดตั้ง Office 365 Home บนเครื่องพีซีสองเครื่องได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถติดตั้งบนเครื่องพีซีและ Mac ได้สูงสุดถึง 5 เครื่อง

  • ฉันสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ Office 2013 ลงในพีซีอีกเครื่องได้หรือไม่

คุณอาจถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังพีซีอีกเครื่องที่เป็นของคุณได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเครื่องในทุก 90 วัน (ยกเว้นเนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอีกด้วย) ถ้าคุณถ่ายโอนซอฟต์แวร์ลงในพีซีอีกเครื่อง พีซีเครื่องนี้จะกลายเป็น "คอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต" คุณต้องเอาซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะต้องใช้ตัวเลือกโทรศัพท์ใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน เพื่อติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานหลังจากที่คุณถ่ายโอนซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  • ช่วยด้วย พีซีของฉันตายสนิท ฉันต้องทำอย่างไร

หลังจากที่คุณตั้งค่าพีซีเครื่องใหม่ของคุณแล้ว คุณสามารถติดตั้ง Office 2013 บนพีซีเครื่องนั้นและติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานเพื่อถ่ายโอนซอฟต์แวร์

  • ฉันสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ Office 2013 ให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่

คุณสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (พร้อมด้วยสิทธิ์การใช้งาน) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้ ถ้า

  • คุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานแรกของซอฟต์แวร์นี้
  • ผู้ใช้ใหม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก่อนการถ่ายโอน

เมื่อใดก็ตามที่คุณถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังพีซีเครื่องใหม่ คุณต้องเอาออกจากพีซีเครื่องเดิม และคุณไม่สามารถเก็บตัวสำเนาได้ ผู้ใช้ใหม่จะต้องเลือกตัวเลือกโทรศัพท์ใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

  • ฉันจะติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานได้อย่างไร

เลือกตัวเลือกโทรศัพท์ ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน เพื่อเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อในประเทศของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการติดต่อ ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft ทางโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013