การค้นหาบริษัทจดทะเบียนโดเมนหรือผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าโดเมนใน Office 365 คุณในฐานะผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นเจ้าของโดเมนและต้องเปลี่ยนแปลงระเบียน DNS บางรายการสำหรับโดเมนของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมน คุณสามารถ ซื้อโดเมนได้จากบริษัทจดทะเบียนโดเมน

โดยปกติแล้วผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนของคุณมักจะเป็นผู้จัดการระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ ถ้าคุณจำบริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณจดทะเบียนโดเมนของคุณไว้ไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้เพื่อค้นหาผู้ให้บริการรายนั้น ถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้จัดการระเบียน DNS ของคุณ คุณต้องค้นหาผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

ค้นหาบริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

  1. บนหน้าการค้นหาของ InterNIC ในกล่อง ค้นหา Whois ให้พิมพ์โดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น contoso.com
  2. เลือกตัวเลือก โดเมน แล้วคลิก ส่ง
  3. บนหน้า ผลลัพธ์การค้นหา Whois ให้ค้นหารายการของ บริษัทจดทะเบียน ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อองค์กรผู้ให้บริการจดทะเบียนสำหรับโดเมนของคุณ

ค้นหาผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

  1. บนหน้าการค้นหาของ InterNIC ในกล่อง ค้นหา Whois ให้พิมพ์โดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น contoso.com
  2. เลือกตัวเลือก โดเมน แล้วคลิก ส่ง
  3. บนหน้า ผลลัพธ์การค้นหา Whois ให้ค้นหารายการ เซิร์ฟเวอร์ชื่อ ก่อน
  4. คัดลอกข้อมูลชื่อเซิร์ฟเวอร์ (NS) ที่ปรากฏหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) แล้ววางลงในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้านั้น เลือก เซิร์ฟเวอร์ชื่อ แล้วคลิก ส่ง
  5. บนหน้า ผลลัพธ์การค้นหา Whois ให้ค้นหารายการของ บริษัทจดทะเบียน ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ผู้ให้บริการ DNS ที่เป็นเจ้าของเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ
 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business