เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ถ้าคุณได้ติดตั้งแพคภาษาสำหรับ Microsoft Office คุณสามารถเอาภาษาสำหรับการแก้ไขและฟอนต์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้ออกได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขและฟอนต์อื่นๆ ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทำได้ด้วยการทำตามคำแนะนำใน การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้ และการเพิ่มฟอนต์ใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด


เอาการแก้ไขสำหรับภาษาที่คุณไม่ได้ใช้ออก

 สิ่งสำคัญ    คุณไม่สามารถเอาภาษาหลักในรายการ เปิดใช้งานภาษาการแก้ไข ออกได้ ถ้าภาษาหนึ่งถูกแสดงรายการว่าเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณ และคุณต้องการเอาภาษานั้นออก คุณต้องเลือกภาษาอื่นเป็นภาษาเริ่มต้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word
 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าภาษาการอ้างอิง Office ภายใต้ เลือกภาษาการแก้ไข ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก


 หมายเหตุ 

 • ถ้าคุณสร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นก่อนจะลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออก ข้อความจะยังคงอยู่ในเอกสาร แม้หลังจากที่คุณเอาภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออกแล้ว
 • ถ้าก่อนที่จะลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่น คุณได้สร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นและได้กำหนดภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความในเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองไว้ การตั้งค่าการพิสูจน์อักษรภาษาญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ แม้หลังจากที่คุณได้ลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ไปแล้วก็ตาม
 • หลังจากที่คุณลบภาษาญี่ปุ่นจากภาษาที่เปิดใช้งาน ภาษาญี่ปุ่นจะยังคงแสดงรายการในกล่องโต้ตอบ ภาษา เป็นภาษาการพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ใน Windows 7 และ Windows 8 (ใช้กับ Office 2010 และ Office 2013)

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล
 2. ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ลบ หรือแสดงและซ่อนฟอนต์
 3. เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows Vista (ใช้กับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล
 2. คลิก ติดตั้งหรือเอาฟอนต์ออก
 3. คลิกขวาที่ฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows XP (ใช้กับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. ในแผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ ฟอนต์
 2. ลบฟอนต์ที่คุณไม่ต้องการออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010