การเริ่มต้นใช้งาน PowerPoint 2013

PowerPoint 2013 ให้คุณนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดูว่ามีอะไรใหม่
ดูว่ามีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2013

เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อนหน้า

เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อนหน้า

  • ใช้ PowerPoint Online
  • โฉมใหม่!
  • บทความ
  • สร้าง ดู และแก้ไขงานนำเสนอในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

วิธีใช้เพิ่มเติมในการเปลี่ยนเป็น PowerPoint เวอร์ชันใหม่

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นเพิ่มเติม


เริ่มต้นใช้งาน Office 2007

zpp150