การเริ่มต้นใช้งาน Word 2007
เคยใช้ Word รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การสลับไปใช้ Word 2007" ดูว่า Word 2007 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Word 2007
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Word 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้นใน Word 2007
คู่มือแบบโต้ตอบ
ไม่เคยใช้ Word มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีการทำงานทั่วไปโดยใช้ Word 2007
เรียนรู้การทำงานพื้นฐานใน Word 2007
การเริ่มต้นใช้งาน Excel 2007
เคยใช้ Excel รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การสลับไปใช้ Excel 2007" ดูว่า Excel 2007 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Excel 2007
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Excel 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้นใน Excel 2007
คู่มือแบบโต้ตอบ
ไม่เคยใช้ Excel มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีการทำงานทั่วไปโดยใช้ Excel 2007
เรียนรู้การทำงานพื้นฐานใน Excel 2007
การเริ่มต้นใช้งาน Outlook 2007
เคยใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การสลับไปใช้ Outlook 2007" ดูว่า Outlook 2007 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Outlook 2007
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Outlook 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้นใน Outlook 2007
คู่มือแบบโต้ตอบ
ไม่เคยใช้ Outlook มาก่อนใช่หรือไม่
การเริ่มต้นใช้งาน PowerPoint 2007
เคยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การสลับไปใช้ PowerPoint 2007" ดูว่า PowerPoint 2007 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ PowerPoint 2007
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน PowerPoint 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้นใน PowerPoint 2007
คู่มือแบบโต้ตอบ
ไม่เคยใช้ PowerPoint มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีการทำงานทั่วไปโดยใช้ PowerPoint 2007
เรียนรู้การทำงานพื้นฐานใน PowerPoint 2007
การเริ่มต้นใช้งาน Access 2007
เคยใช้ Access รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การสลับไปใช้ Access 2007" ดูว่า Access 2007 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Access 2007

ลูกศร ใช้ Office 2010 ใช่หรือไม่ เริ่มต้นใช้งาน Office 2010


ค้นหา Add-in คำสั่งสำหรับ Office 2007
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-in นี้เพื่อเปิดใช้งานแท็บการค้นหาเฉพาะใน Word, Excel และ PowerPoint พิมพ์คำสั่งด้วยคำของคุณเองและดูว่าจะทำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรบน Ribbon

ดาวน์โหลดทันที
ค้นหา Add-in คำสั่งสำหรับ Office 2007

ลองใช้ Office Online
เลือกแอปพลิเคชัน Office Online เพื่อสร้างและแชร์เอกสาร:
(จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้)


 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.