การกำหนดสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานใด ให้ดูที่การกำหนดสิทธิ์การใช้งานซึ่งพิมพ์ไว้บนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่บริเวณใกล้กับชื่อผลิตภัณฑ์บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือถ้าคุณรับหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ข้อมูลนี้จะพิมพ์ไว้ในเพจการดาวน์โหลด ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น FPP หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น OEM หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบ OEM สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น MLK หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนด Media-less License Kit สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและข้อมูลที่จะช่วยคุณหาการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณ ทั้งนี้การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในตัวอย่างด้านล่างนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็นคำแนะนำเท่านั้น

เอกสารกำกับ


ถ้าคุณซื้อซอฟต์แวร์จากร้านค้าปลีก หรือผู้ค้าปลีกซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ รวมถึงผู้ค้าปลีกซอฟต์แวร์ตามแค็ตตาล็อก และแผ่นดิสก์ที่ได้รับบรรจุอยู่ในกล่องซีดีใสและห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกแบบหดตัวด้วยความร้อน ตัวอักษรสามตัวซึ่งระบุการกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ร่วมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 อักขระซึ่งติดไว้ที่ด้านหลังของกล่องซีดีแบบใสที่ใส่แผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์ ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างตำแหน่งที่คุณสามารถดูการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น การกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอื่นๆ จะมีลักษณะเหมือนกัน แต่ข้อความที่อยู่โดยรอบอาจได้รับการแปลเป็นภาษานั้นๆ


หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ
หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาฝรั่งเศส หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาฝรั่งเศส
หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่นซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด


ถ้าคุณซื้อซอฟต์แวร์ในแบบออนไลน์จาก Microsoft และได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (คุณจะไม่ได้รับแผ่นดิสก์ที่มีซอฟต์แวร์อยู่) ตัวอักษรสามตัวซึ่งระบุการกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ร่วมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 อักขระในเพจการยืนยันคำสั่งดาวน์โหลด ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างตำแหน่งที่คุณสามารถดูการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษ สำหรับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอื่นๆ จะมีลักษณะเหมือนกัน แต่ข้อความที่อยู่โดยรอบอาจได้รับการแปลเป็นภาษานั้นๆ

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด
หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า


ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว การกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ร่วมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ โดยตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับชนิดของสิทธิ์การใช้งานของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามรูปประกอบด้านล่างนี้

 • OEM: การกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะอยู่บริเวณใกล้กับชื่อของผลิตภัณฑ์บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของซองกระดาษแข็งภายในกล่องคอมพิวเตอร์

  ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ
 • MLK: ถ้าคุณซื้อ Media-less License Kit (MLK) แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี "Office Ready" เพื่อรับสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะอยู่ที่บริเวณใกล้กับชื่อของผลิตภัณฑ์บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึ่งติดอยู่ที่ด้านหลังของการ์ดที่มีข้อความว่า “เอาการ์ดนี้ออก หมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่ข้างหลังการ์ดนี้" ซึ่งการ์ดนี้จะอยู่ภายในด้านหน้าของกล่องชุด MLK

  ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ
 • PIPC: ถ้าคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และซอฟต์แวร์อยู่ในดิสก์ที่อยู่ภายในกล่องพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะอยู่ในเอกสารประกอบที่มากับซอฟต์แวร์ในกล่อง

  ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า