เรื่องราวของลูกค้า SharePoint 2013

เรื่องราวของลูกค้า SharePoint 2013
"เรามีข้อมูลจำนวนมาก และ SharePoint 2013 ก็ช่วยให้เราสร้างมูลค่าจากข้อมูลพวกนั้นได้ เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นความรู้และความเข้าใจได้แทนที่จะเก็บเอาไว้เฉยๆ"
– Paul Di Felice
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และให้คำปรึกษา เทศบาลเขตไนแอการา
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา