คู๋ค้า SharePoint 2013

 • SharePoint มีผู้ใช้จำนวนมากและยังคงเพิ่มจำนวนอยู่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างเห็นผล นอกจากนี้เรายังได้รวมกระบวนการการเป็นคู่ค้า Microsoft SharePoint เข้าเป็นขั้นตอนเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รวมระบบหรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ คุณสามารถขยายขอบเขตธุรกิจของคุณเพื่อพัฒนา ปรับใช้งาน และสนับสนุนการสร้างโซลูชันโดยใช้แพลตฟอร์มเดี่ยวที่ขยับขยายได้สำหรับโซลูชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตทั้งภายในองค์กรและบน Cloud

  โอกาสของคู่ค้า

  สำหรับผู้รวมระบบ
  SharePoint ช่วยสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ส่งเสริมความเข้าใจ ช่วยในการตัดสินใจ และเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรให้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าของคุณมองผ่านขั้นตอนการปรับใช้งานเบื้องต้นและตระหนักได้ถึงคุณค่าทางธุรกิจทั้งหมดของการลงทุนกับ SharePoint รวมถึงด้านเครือข่ายสังคม การค้นหาระดับองค์กร และการแสดงข้อมูลสายธุรกิจใน SharePoint ด้วย

  สำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ
  ตอนนี้ SharePoint เป็นศูนย์กลางในการสร้างและปรับใช้แอพสมัยใหม่สำหรับนักพัฒนา และศูนย์กลางการสร้างเว็บไซต์ที่สะดุดตาสำหรับนักออกแบบยิ่งกว่าที่เคย และด้วยเหตุที่มาอยู่บน Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จึงสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นได้ ขยายขอบเขตโซลูชันของคุณได้กว้างยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์ม SharePoint ด้วยความสามารถต่างๆ เช่น ข่าวกรองธุรกิจ การแสดงภาพขั้นสูง และการจัดการพอร์ตโครงการและกระบวนการทางธุรกิจ

  SharePoint Competency

  SharePoint Competency พร้อมแล้วสำหรับการใช้งานที่ง่ายดายขึ้น! Collaboration and Content Competency แบบใหม่ได้ผนวกรวม Competency ก่อนหน้าเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ Portals and Collaboration และ Content Management and Search คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Competency ใหม่นี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นคู่ค้า SharePoint และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการได้รับระดับ Collaboration and Content Competency ระดับ Silver และ Gold ได้อีกด้วย

 • ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
  ไปที่นี่ เพื่อดูแผนการฝึกอบรม แนวทางการเรียนรู้ บริการการวางแผนปรับใช้งาน และแหล่งข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา