การขอสิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2013

 • SharePoint รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตจากแพลตฟอร์มผสมผสานแพลตฟอร์มเดียว มีปัจจัยสามอย่างที่กำหนดว่าคุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานเฉพาะหรือไม่ได้แก่ คุณใช้ความสามารถใดอยู่ มีการปรับใช้งาน SharePoint อย่างไร และระบบถูกโฮสต์อยู่ที่ไหน เงื่อนไขและข้อกำหนดว่าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไรบ้างนั้นระบุอยู่ในเอกสาร สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ (PUR: Product Use Right) และเอกสาร รายการผลิตภัณฑ์

  • SharePoint Online จะได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนผู้ใช้ คุณสามารถซื้อ SharePoint Online ในรูปแบบของแผนแยกต่างหาก หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 ก็ได้ สามารถดูรายละเอียดการขอสิทธิ์การใช้งาน SharePoint Online ได้ที่นี่
  • สำหรับการใช้งานภายในองค์กรไซต์อินทราเน็ตจะได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งานในรูปแบบ Server/CAL (Client Access License) จำเป็นต้องมี SharePoint Server 2013 ในการรันซอฟต์แวร์แต่ละอินสแตนซ์ และแต่ละคนหรือแต่ละอุปกรณ์ที่จะเข้าถึง SharePoint Server จำเป็นต้องมี CAL ด้วย
   • SharePoint Standard CALStandard CAL ให้คุณใช้งานความมสามารถหลักๆ ของ SharePoint
    • ไซต์: โครงสร้างภายในเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
    • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จ
    • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาองค์กรสำหรับสาธารณะ
    • ค้นหา: การค้นหาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ การแสดงภาพตัวอย่าง สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแบบเป็นภาพ
   • SharePoint Enterprise CALEnterprise CAL ให้คุณใช้งานความมสามารถหลักๆ ของ SharePoint
    • ไซต์: โครงสร้างภายในเดียวสำหรับเว็บไซต์ทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
    • ชุมชน: แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จ
    • เนื้อหา: การจัดการเนื้อหาองค์กรสำหรับสาธารณะ
    • ค้นหา: ฟีเจอร์การค้นหามาตรฐานรวมถึงการคัดแยกเอนทิตี การค้นหาวิดีโอ คำแนะนำรายการ
    • โซลูชันทางธุรกิจ (รวมถึง Access Services และ InfoPath Services)
    • ข่าวกรองธุรกิจสำหรับทุกคน (รวมถึง Power View, PerformancePoint Services, Excel Services และ Visio Services)

  แหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ

  • SharePoint Enterprise CAL เป็นแบบเพิ่มเสริม: ถ้าต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ของ SharePoint รุ่น Enterprise ผู้ใช้หรืออุปกรณ์จะต้องมีทั้ง SharePoint Standard CAL และ SharePoint Enterprise CAL
  • ใน SharePoint 2013 สำหรับสถานการณ์ที่มีไซต์เอ็กซ์ทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้ภายนอกไม่จำเป็นต้องมี CAL
   • ผู้ใช้ภายนอก หมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทั้งพนักงานของคุณหรือของบริษัทในเครือ หรือผู้รับเหมาหรือตัวแทนนอกสถานที่ของคุณหรือของบริษัทในเครือ
   • ลูกค้า SharePoint 2010 ที่มี Software Assurance (SA) สามารถใช้สิทธิ์การดาวน์เกรดของ Volume Licensing เพื่อรัน SharePoint 2010 ด้วยสิทธิ์การใช้งาน SharePoint 2013 ได้
 • ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา