เลือกประเทศที่จำหน่ายของคุณ:

เปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ของ SharePoint

SharePoint Server
SharePoint Online
มาตรฐาน
องค์กร
แผน 1
แผน 2
ราคานี้ไม่รวมภาษี ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน {SPOP1Buy|price} ผู้ใช้/เดือน {SPOP2Buy|price} ผู้ใช้/เดือน
ความสามารถใหม่ ลองเลย ซื้อ ซื้อ
แอป แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
การทำงานร่วมกัน ไซต์ทีม
การจัดการงาน
การแชร์ภายนอก
การค้นหา การค้นหาพื้นฐาน
การค้นหามาตรฐาน
การค้นหาระดับองค์กร
การจัดการเนื้อหา การจัดการเนื้อหา
การจัดการระเบียน
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข่าวกรองธุรกิจ Excel Services, PowerPivot, PowerView
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
วิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจ Access Services
Visio Services
แอปพลิเคชันที่ยึดตามฟอร์ม
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
Business Connectivity Services
ความสามารถใหม่ ลองเลย ซื้อ ซื้อ
ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน {SPOP1Buy|price} ผู้ใช้/เดือน {SPOP2Buy|price} ผู้ใช้/เดือน
มาตรฐาน
องค์กร
แผน 1
แผน 2
SharePoint Server
SharePoint Online
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา