มีอะไรใหม่ใน SharePoint Workspace 2010

 

สำรวจคุณลักษณะของ SharePoint Workspace 2010

สำรวจคุณลักษณะของ SharePoint Workspace

เปรียบเทียบชุดโปรแกรมต่างๆ ที่วางจำหน่ายผ่าน Volume Licensing

ค้นหาชุดโปรแกรม Office ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ


 

Office 2010 Volume Licensing

SharePoint Workspace 2010 จะมีพร้อมใช้งานร่วมกับ Office Professional Plus 2010

ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ต่อไปนี้
ธุรกิจขนาดกลาง | องค์กร