เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Workspace 2010

การเริ่มต้นใช้งาน Office 2010 ถ้าคุณรู้จัก Groove 2007 หรือไม่เคยใช้ SharePoint Workspace 2010 มาก่อน โปรดอ่านแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานรุ่นล่าสุด

 

 หมายเหตุ   SharePoint Workspace หรือเดิมเรียกว่า Office Groove

สถานการณ์ของคุณ ต้องไปที่ไหน

ถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้ Groove 2007 แล้ว

ค้นหาสิ่งใหม่ใน SharePoint Workspace 2010 ที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้ว

มีอะไรใหม่ใน SharePoint Workspace 2010

ถ้าคุณไม่เคยใช้ SharePoint Workspace มาก่อน

ศึกษาวิธีการทำงานทั่วไปด้วย SharePoint Workspace 2010

งานพื้นฐานใน SharePoint Workspace 2010

วิดีโอ: เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Workspace 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่นๆ โปรดดูที่ เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office 2010

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Workspace 2010