เครื่องมือการอภิปราย 2010

เครื่องมือการอภิปรายทำให้คุณสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยละเอียดกับสมาชิกอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานได้ การอภิปรายโดยทั่วไปจะมีหัวข้อหลักที่มีอย่างน้อยหนึ่งข้อความตอบกลับ ซึ่งต่างจากการสนทนาที่จะแสดงสตรีมที่ทำงานอยู่ของข้อความตอบกลับในมุมมองแบบแฟลต แต่การอภิปรายจะแสดงให้คุณเห็น "เธรด" ทั้งหมดของการสนทนาในโครงสร้างแบบลำดับชั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Workspace 2010