เครื่องมือปฏิทินใน SharePoint Workspace 2010

เครื่องมือปฏิทินช่วยให้สมาชิกของเวิร์กสเปซจัดการรายละเอียดต่างๆ ของการประชุมได้ตั้งแต่การกำหนดตารางเวลาการประชุมแต่ละครั้งหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร การกำหนดวาระการประชุม การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การจดบันทึกย่อการประชุม และการบันทึกบทสรุปการประชุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Workspace 2010