เกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

โฟลเดอร์ที่แชร์เป็นเวิร์กสเปซชนิดพิเศษที่ให้คุณแชร์เนื้อหาของโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ Windows ของคุณบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ และกับผู้ใช้อื่นด้วยการเชิญ

เมื่อคุณเชิญผู้อื่นให้ร่วมใช้งานโฟลเดอร์ที่แชร์ บุคคลเหล่านั้นจะเลือกโฟลเดอร์สำหรับการแชร์บนคอมพิวเตอร์ของเขา สมาชิกทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่แชร์มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ (ไฟล์และโฟลเดอร์ย่อย)

คุณต้องการทำสิ่งใด

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Workspace 2010