การฝึกอบรม: บทนำสู่ไลบรารีเอกสาร

Thumbnail_Intro ไปยังไลบรารีเอกสาร

หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการทำงานทั่วไปในไลบรารีเอกสาร หัวข้อต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้ไลบรารีเอกสาร การอัปโหลดและการแก้ไขไฟล์ และการตรวจสอบไฟล์ประวัติเวอร์ชัน หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

ระดับ:
ความยาว:
การจัดอันดับ:
ใช้กับ:
ขนาดไฟล์:

ภายในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย

สร้างไลบรารี (1:30)
ไลบรารีเอกสารคืออะไร ทำความเข้าใจพื้นฐานของไลบรารีเอกสาร

ประวัติของรุ่น (0:59)
ติดตามเวอร์ชันเอกสารและตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลในไลบรารีเอกสาร

เพิ่มลงในไลบรารี (1:57)
อัปโหลดเอกสารเดียวหรือหลายเอกสารไปยังไลบรารีเอกสาร

เปลี่ยนชื่อไฟล์ (1:30)
เปลี่ยนชื่อไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

ดูไฟล์ (0:55)
ดูและแก้ไขไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

ทรัพยากรเพิ่มเติมมีดังนี้

บัตรอ้างอิงโดยสรุป >


สามารถดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ การฝึกอบรมของ Microsoft Office