การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการ

ไซต์สามารถมีรายการได้หลายชนิด ตั้งแต่ที่ติดต่อและปฏิทินไปจนถึงข้อความประกาศและการติดตามปัญหา ไม่ว่าคุณกำลังอัปเดตรายการชนิดใดอยู่ ขั้นตอนในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการจะคล้ายคลึงกัน คุณสามารถสร้างรายการด้วยคอลัมน์หลายรูปแบบ รวมทั้งข้อความ ตัวเลข ตัวเลือก สกุลเงิน วันที่และเวลา ค้นหา ใช่/ไม่ใช่ และจากการคำนวณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์ๆ เดียวหรือหลายไฟล์ไปกับข้อมูลในรายการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น สเปรดชีตที่มีตัวเลขสนับสนุน หรือเอกสารที่มีข้อมูลพื้นฐาน


 หมายเหตุ 

 • ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการ คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการสนับสนุนรายการ
 • ขั้นตอนในการเพิ่ม การแก้ไข และการลบข้อมูลในรายการของ มุมมองแผ่นข้อมูล จะอธิบายไว้ใน วิธีใช้ SharePoint
คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มข้อมูลลงในรายการ

การเพิ่มข้อมูลลงในรายการสามารถทำได้สองวิธีด้วยกัน คุณอาจเพิ่มข้อมูลโดยใช้ฟอร์ม ซึ่งเป็นวิธีเริ่มต้น หรือคุณสามารถเพิ่มข้อมูลแบบอินไลน์ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มข้อมูลลงในหน้ารายการโดยตรง

 หมายเหตุ    รายการบางรายการอาจปรากฏอยู่ใน Web Part ซึ่งเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปพื้นฐานของหน้าบนไซต์ ตัวอย่างเช่น รายการข้อความประกาศ รายการปฏิทิน และรายการลิงก์จะปรากฏใน Web Part บนหน้าแรกเริ่มต้น เมื่อมีรายการปรากฏใน Web Part คุณอาจเพิ่มข้อมูลลงในรายการนั้นได้โดยไม่ต้องเปิดรายการโดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ที่ให้เพิ่มข้อมูลใหม่ลงในรายการ คุณจำเป็นต้องเปิดรายการนั้นโดยตรง

เพิ่มข้อมูลโดยใช้ฟอร์ม

 1. ไปที่ไซต์ที่มีรายการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล
 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน (บานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย) หรือคลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วคลิก เนื้อหาของไซต์ และจากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

 หมายเหตุ    คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก รายการใหม่

ถ้ามีการเพิ่มชนิดเนื้อหาเพิ่มเติมในรายการ ให้คลิกลูกศรติดกับ ใหม่ เพื่อแสดงตัวเลือกอื่นๆ เช่น ปัญหาการสนับสนุนใหม่ หรือ ผู้ขายใหม่

 1. ใส่ข้อมูลสำหรับข้อมูลในรายการ หมายเหตุ:
 • คุณจะต้องใส่ข้อมูลถ้ามีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่ติดกับป้ายชื่อคอลัมน์
 • ถ้าจะแนบไฟล์ไปกับข้อมูลในรายการ ใน Ribbon บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก แนบไฟล์ คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งไฟล์ แล้วคลิก ตกลง คุณอาจแนบไฟล์หลายไฟล์ไปกับข้อมูลแต่ละชุดในรายการก็ได้ ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่ง แนบไฟล์ ได้ แสดงว่ารายการของคุณอาจไม่สนับสนุนให้มีการแนบไฟล์
 • รายการบางรายการอาจมีคำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติมบนแท็บ คำสั่งแบบกำหนดเอง บน Ribbon
 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อคุณใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก ที่ด้านล่างของฟอร์มนั้น
 • เมื่อต้องการละทิ้งข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ใส่ ให้คลิก ยกเลิก ที่ด้านล่างของฟอร์ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือแก้ไขรายการแบบอินไลน์

 1. ไปที่ไซต์ซึ่งมีรายการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล
 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วคลิก เนื้อหาของไซต์ จากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

 หมายเหตุ    คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. คลิก แก้ไข ที่ด้านบนสุดของรายการ

การเพิ่มข้อมูลลงในรายการแบบอินไลน์

 1. ใส่ข้อมูลสำหรับข้อมูลในรายการ หมายเหตุ:
 • สำหรับคอลัมน์ที่ต้องการข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้ใส่ข้อมูลใดๆ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นติดกับคอลัมน์นั้น
 • คุณไม่สามารถแนบไฟล์ไปกับข้อมูลในรายการได้เมื่อทำการแก้ไขแบบอินไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถแนบข้อมูลในรายการได้ด้วยการเพิ่มข้อมูลนั้นด้วยฟอร์ม
 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อคุณใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก หยุด การแก้ไขรายการนี้
 • เมื่อต้องการละทิ้งข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ใส่ไป ให้คลิกจุดไข่ปลา (…) ถัดจากรายการนั้นแล้วคลิก ลบรายการ จากเมนูดรอปดาวน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อมูลลงในรายการโดยการส่งอีเมล

กระดานอภิปราย ข้อความประกาศ และปฏิทินสามารถถูกตั้งค่าเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเพิ่มข้อมูลเข้ามาด้วยการส่งอีเมลได้ ถ้ามีการเปิดใช้งานไซต์ของคุณให้รับเนื้อหาทางอีเมลได้ คุณสามารถส่งข้อความติดประกาศในบล็อกได้ทางอีเมล อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นในบล็อกไม่สามารถส่งมาได้ สามารถตั้งค่ารายการอื่นๆ ให้รับอีเมลได้ด้วยโซลูชันแบบกำหนดเองที่เรียกว่าตัวจัดการอีเมล

เมื่อต้องการใช้ที่อยู่อีเมลของรายการ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ดูที่สมุดรายชื่อของโปรแกรมอีเมลของคุณ ถ้าไม่มีที่อยู่อีเมลอยู่ในสมุดรายชื่อ คุณต้องขอที่อยู่อีเมลจากผู้ที่ตั้งค่ารายการนั้น จากนั้น คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลดังกล่าวไว้ในรายการที่ติดต่อของโปรแกรมอีเมลของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
 • ดูที่คำอธิบายของรายการ ซึ่งจะปรากฏอยู่ใต้ชื่อรายการนั้น เจ้าของไซต์ของคุณอาจเพิ่มที่อยู่อีเมลของรายการไว้ในคำอธิบายรายการด้วย
 • ดูการตั้งค่าอีเมลของรายการ ถ้าที่อยู่อีเมลไม่ปรากฏในคำอธิบายของรายการและคุณมีสิทธิ์ในการดูการตั้งค่ารายการได้
 1. ไปที่ไซต์ซึ่งมีรายการที่คุณต้องการส่งไฟล์ทางอีเมล
 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วคลิก แสดงเนื้อหาของไซต์ จากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

 หมายเหตุ    คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. ใน Ribbon บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

คำสั่ง การตั้งค่ารายการ

 1. บนหน้า การตั้งค่ารายการ ถ้ารายการถูกเปิดใช้งานให้รับอีเมลได้ ที่อยู่ของรายการจะปรากฏภายใต้ การสื่อสาร ถัดจาก ที่อยู่อีเมล

 หมายเหตุ    ไซต์ของคุณจะต้องเปิดใช้งานสำหรับอีเมล ถ้า ที่อยู่อีเมล ไม่ปรากฏบนหน้า การตั้งค่ารายการ แสดงว่าไซต์ของคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับอีเมล

เพิ่มไฟล์โดยการส่งอีเมล

 • ใช้ที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint ของคุณเพื่อส่งข้อมูลในรายการเป็นข้อความอีเมล องค์กรของคุณอาจมีรายการอีเมลของตนเองที่เรียกว่า กลุ่ม SharePoint ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถส่งอีเมลถึงกันได้ ที่อยู่ของกลุ่ม SharePoint อาจมีที่อยู่ของรายการ เพื่อว่าเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม สิ่งที่แนบมาในข้อความจะถูกเพิ่มลงในไซต์ SharePoint ของคุณโดยอัตโนมัติ

ส่งอีเมลไปยังรายการ

 1. ในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณ คุณสามารถเตรียมรายการที่คุณต้องการส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ในการส่งรายการการอภิปราย หรือการประกาศรายการในบล็อกของทีม ให้รวมเนื้อหาของคุณไว้ในส่วนเนื้อความของข้อความ
 • ในการส่งรายการปฏิทิน ให้ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมายจากแอปพลิเคชันอีเมลหรือปฏิทินของคุณ
 • ในการส่งรูปภาพ ฟอร์ม หรือเอกสาร ให้เพิ่มรายการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความของคุณ
 • ในการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานหรือการตอบกลับ ให้รวมเนื้อหาของคุณไว้ในส่วนเนื้อความของข้อความเหมือนกับที่คุณจะทำกับข้อความอีเมลอื่นๆ
 1. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้ใส่ที่อยู่ของรายการ ถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณได้รวมรายการนั้นอยู่แล้ว ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint แทน
 2. ส่งข้อความ ในแอปพลิเคชันอีเมลส่วนใหญ่ คุณจะคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
 3. ข้อมูลถูกเพิ่มลงในรายการ และควรจะปรากฏอยู่ในรายการนั้น ถ้าคุณยังไม่เห็นข้อมูลในรายการปรากฏขึ้น ให้รีเฟรชเบราว์เซอร์

อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าที่ข้อมูลในรายการของคุณจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

 หมายเหตุ   ถ้าคุณส่งรายการปฏิทินไปยังไซต์ทางอีเมล คุณควรแจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการประชุมนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนรายละเอียดการประชุมบนไซต์ SharePoint การอัปเดตและการยกเลิกการประชุมจะไม่ถูกส่งจากไซต์ SharePoint โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลในรายการ

การแก้ไขข้อมูลในรายการสามารถทำได้สองวิธีด้วยกัน คุณสามารถณแก้ไขข้อมูลโดยใช้ฟอร์มซึ่งเป็นวิธีการเริ่มต้น หรือคุณสามารถแก้ไขข้อมูลแบบอินไลน์ ซึ่งหมายถึงการแก้ไขข้อมูลลงในหน้ารายการโดยตรง

 หมายเหตุ    ถ้ารายการถูกตั้งค่าให้ติดตามเวอร์ชัน เวอร์ชันใหม่ของข้อมูลในรายการจะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในรายการและคืนค่าให้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ถ้ามีข้อผิดพลาดในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลโดยใช้ฟอร์ม

 1. ไปที่ไซต์ซึ่งมีรายการที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล
 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วคลิก เนื้อหาของไซต์ จากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

 หมายเหตุ    คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. คลิกเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ใน Ribbon บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการ ให้คลิก แก้ไขรายการ

 หมายเหตุ    นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกจุดไข่ปลา (---) ที่อยู่ถัดจากรายการนั้นแล้วเลือก แก้ไขรายการ จากเมนูนั้นได้อีกด้วย

แก้ไขรายการ

 • แก้ไขข้อมูลของข้อมูลในรายการ หมายเหตุ:
 • คุณจะต้องป้อนข้อมูลถ้ามีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่ติดกับป้ายชื่อคอลัมน์
 • ถ้าจะแนบไฟล์ลงในข้อมูลในรายการ ใน Ribbon บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม การกระทำ คลิก แนบไฟล์ จากนั้นคลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์นั้น จากนั้นคลิก ตกลง คุณอาจแนบไฟล์หลายไฟล์ไปกับข้อมูลแต่ละชุดในรายการก็ได้ ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่ง ตกลง ได้ แสดงว่ารายการของคุณอาจไม่สนับสนุนให้มีการแนบไฟล์
 • เมื่อต้องการลบสิ่งที่แนบมาออกจากข้อมูลในรายการ ให้เลือก แก้ไขรายการ จากนั้นบนฟอร์มในส่วนของ สิ่งที่แนบมา ถัดจากสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการเอาออก ให้คลิก ลบ

ลบสิ่งที่แนบมา

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อคุณใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ใน Ribbon บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม ยอมรับ ให้คลิก บันทึก หรือคลิก บันทึก ที่ด้านล่างของฟอร์ม
 • เมื่อต้องการละทิ้งข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ใส่ ใน Ribbon บนแท็บ แก้ไข ใน กลุ่ม ยอมรับ ให้คลิก ยกเลิก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบข้อมูลเดียวหรือหลายข้อมูลออกจากรายการ

 สิ่งสำคัญ    โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณลบข้อมูล การลบข้อมูลอาจมีผลอย่างถาวรและคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลนั้นได้ ให้พิจารณาการย้ายข้อมูลหรือเก็บข้อมูลถาวรแทน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของไซต์ของคุณ คุณอาจสามารถกู้คืนข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลนั้นได้จาก ถังรีไซเคิล

 1. ไปที่ไซต์ซึ่งมีรายการที่คุณต้องการลบข้อมูล
 2. คลิกที่ชื่อของรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วคลิก เนื้อหาของไซต์ จากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

 หมายเหตุ    คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คลิกเครื่องหมายถูกในคอลัมน์เครื่องหมายถูกที่สอดคล้องกับรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก ลบรายการ

ลบรายการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business