บทสรุปของ Excel Web Access Web Part

Excel Access Web Part จะแสดง สมุดงาน Microsoft Office Excel เพื่อให้คุณสามารถใช้รายงานร่วมกับผู้ใช้อื่นได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และวิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ส่วนต่อไปนี้จะให้การเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด


เริ่มใช้งาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงข้อมูล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

โต้ตอบกับข้อมูล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ Web Parts อื่นๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
SharePoint Server 2007