ภาพรวม: ใช้กล่องจดหมายของไซต์ในการทำงานร่วมกับทีมของคุณ

กล่องจดหมายของไซต์ คือบัญชีการแชร์อีเมลและเอกสารส่วนกลางที่เข้าถึงได้จากไซต์ SharePoint ทีมของคุณอาจเลือกใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวบรวมประวัติการสนทนาของอีเมลระดับทีมที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนข้อความอีเมลที่สำคัญร่วมกัน ทีมของคุณอาจพบว่ากล่องจดหมายของไซต์นั้นมีประโยชน์ในการแชร์เอกสารที่สำคัญได้อย่างปลอดภัย

หลังจากที่กล่องจดหมายของไซต์ถูกติดตั้งสำหรับไซต์ของคุณ บัญชีอีเมลใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีไซต์ทีมที่ใช้ URL ดังนี้ http://contosobistro.sharepoint.com/HRTeamSite ที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายของไซต์จะเป็น HRTeamSite@contosobistro.sharepoint.com

ไทล์ Web Part

รวบรวมการสนทนาทางอีเมลระดับทีม

มีหลายทีมที่ใช้การสนทนาผ่านทางข้อความอีเมลเป็นประจำ บางส่วนของการสนทนาเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคตได้ คุณสามารถส่งต่ออีเมลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดภายในเธรดไปยังกล่องจดหมายของไซต์คุณเพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นสูญหายไปในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ทุกคนที่มีสิทธิ์ สนับสนุน สำหรับไซต์ของคุณจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์และดูข้อความนั้นได้ ด้วยวิธีนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อสมาชิกในทีมคนอื่นพยายามเรียกดูว่าข้อมูลใดที่ใช้เป็นการตัดสินใจของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขาจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์ ค้นหาจดหมายที่เก็บไว้ในบัญชีนั้น แล้วดูประวัติของเรื่องดังกล่าวได้

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการเก็บรวบรวมการสนทนาทางอีเมลระดับทีมเหล่านี้ก็คือการสำเนาถึงที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์เมื่อมีการส่งข้อความอีเมลไปยังทีม คุณสามารถรวมที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ไว้ในกลุ่มที่ติดต่อหรือรายชื่อการแจกจ่ายได้เพื่อให้ที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ถูกรวมอยู่ในรายชื่อของทีมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังทีมของคุณ

ข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมายของไซต์จะรวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาถึง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหม   ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน (หรือถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 for professionals and small businesses ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน)

แชร์เอกสารกับผู้อื่น

ทุกทีมจะมีเอกสารบางประเภทที่จำเป็นต้องเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง และมักจะต้องแชร์กับผู้อื่น ถ้าคุณเก็บเอกสารของทีมของคุณไว้บนไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแอปกล่องจดหมายของไซต์เพื่อแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้อื่นที่สามารถเข้าถึงไซต์ได้อย่างง่ายดาย

 สิ่งสำคัญ    เมื่อผู้ใช้ดูกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook พวกเขาจะเห็นรายการเอกสารทั้งหมดในไลบรารีเอกสารของไซต์นั้น กล่องจดหมายของไซต์จะแสดงรายการเอกสารเดียวกันให้กับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นผู้ใช้บางคนอาจจะเห็นเอกสารที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เปิด

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Exchange เอกสารของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์ใน Outlook ด้วย ทำให้การส่งต่อเอกสารให้กับผู้อื่นง่ายยิ่งขึ้น

การส่งต่อเอกสารจากกล่องจดหมายของไซต์

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหม   ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานกับเอกสารร่วมกัน (หรือถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Small Business ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานกับเอกสารร่วมกัน) คุณอาจพบด้วยว่าการอ่าน เตรียมใช้งานกล่องจดหมายของไซต์ใน Office 365 มีประโยชน์สำหรับคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business