รายการใดที่ปรากฏขึ้นในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ

เยี่ยมชมตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพื่อให้ตามทันกับการสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานของคุณ และดูอัปเดตอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา มุมมอง "กำลังติดตาม" ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารมักจะมีรายการต่างๆ ที่คุณน่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ที่นี่คุณจะดูประกาศที่ถูกสร้างโดยบุคคลที่คุณกำลังติดตามและประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณกำลังติดตามเป็นหลัก เช่น แท็กและเอกสาร นอกจากในมุมมอง "กำลังติดตาม" แล้ว บางครั้งคุณอาจสนใจเรียกดูมุมมอง "ทุกคน" ซึ่งเป็นตัวดึงข้อมูลข่าวสารทั้งองค์กร

คุณต้องการทำสิ่งใด


เรียกดูประกาศในมุมมอง กำลังติดตาม ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

มุมมอง กำลังติดตาม ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเนื้อหาที่คุณกำลังติดตามอยู่ในปัจจุบัน ดังที่สรุปในตารางต่อไปนี้

ชนิดของประกาศ ลักษณะ
การสนทนาใหม่ การสนทนาที่คุณเห็นในมุมมอง กำลังติดตาม จะเป็นเฉพาะการสนทนาที่เริ่มโดยบุคคลที่คุณกำลังติดตามอยู่
ข้อความตอบกลับไปยังประกาศการสนทนา

ทุกคนในองค์กรของคุณที่เห็นเธรดการสนทนา ไม่ว่าจะเห็นในมุมมอง กำลังติดตาม หรือมุมมอง ทุกคน จะสามารถประกาศการตอบกลับไปยังประกาศการสนทนานั้นได้ ผลก็คือ คุณอาจเห็นข้อความตอบกลับไปยังประกาศการสนทนาที่สร้างโดยบุคคลที่คุณ ไม่ได้กำลังติดตามอยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้คุณอาจพบบุคคลใหม่ๆ ที่คุณสนใจที่จะติดตามได้ ลิงก์ "ติดตาม" จะปรากฏภายใต้การตอบกลับใดๆ ที่ประกาศโดยบุคคลที่คุณไม่ได้กำลังติดตามในปัจจุบัน
รายการตัวดึงข้อมูลข่าวสารที่ประกาศโดยบุคคลที่คุณไม่ได้ติดตามในปัจจุบัน

อัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลที่คุณกำลังติดตาม

คุณจะเห็นอัปเดตเกี่ยวกับบุคคลที่คุณกำลังติดตาม ถ้าโพรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขาถูกตั้งค่าให้แชร์ข้อมูลนี้กับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นอัปเดตเมื่อพวกเขาเริ่มติดตามเอกสาร ไซต์ แท็ก และบุคคลอื่น คุณยังจะเห็นอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น วันเกิด และวันครบรอบได้ด้วย

ตัวดึงข้อมูลข่าวสารจะอัปเดตเมื่อเอกสารที่คุณกำลังติดตามถูกแก้ไข

ในตัวอย่างนี้คุณสามารถคลิกลิงก์เอกสารเพื่อเปิดเอกสารนั้น แต่คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูเอกสารนั้น

อัปเดตเกี่ยวกับเอกสารที่คุณกำลังติดตาม

คุณจะเห็นการอัปเดต ถ้ามีคนแก้ไขเอกสารที่คุณกำลังติดตาม โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกำลังติดตามบุคคลที่อัปเดตเอกสารนั้น

ตัวดึงข้อมูลข่าวสารจะอัปเดตเมื่อบุคคลที่คุณกำลังติดตามเริ่มติดตามเอกสาร

โพสต์ที่มีแท็กที่คุณกำลังติดตาม

คุณจะเห็นประกาศตัวดึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่มีแท็กที่คุณกำลังติดตาม แม้ว่าคุณจะไม่ได้ติดตามบุคคลที่สร้างประกาศนั้น

ตัวดึงข้อมูลข่าวสารจะอัปเดตเมื่อมีคนใช้แท็กที่คุณกำลังติดตามในประกาศ

ในตัวอย่างนี้ กิตติ เลิศพิริยสุวัฒน์ จะเห็นประกาศของกฤติยา เอี่ยมศิริ ได้ เพราะประกาศนั้นมีแท็กที่เขากำลังติดตาม เขาสามารถเลือกที่จะคลิกลิงก์เพื่อเริ่มติดตาม กฤติยา เอี่ยมศิริ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เรียกดูประกาศในมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

มุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารจะมีการสนทนาที่เริ่มต้นโดยทุกคนในองค์กรของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังติดตามพวกเขาหรือไม่ ดังนั้นคุณจะสามารถเห็นการสนทนาทั้งหมดที่อยู่ในมุมมอง กำลังติดตาม รวมทั้งการสนทนาทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยผู้อื่นด้วย

คุณอาจเรียกดูมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร ถ้าคุณต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นของสิ่งที่คนกำลังพูดถึงในองค์กรของคุณ หรือถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่ในบริษัทและคุณต้องการค้นหาคนที่น่าสนใจ

ในมุมมอง ทุกคน คุณจะเห็นได้เฉพาะการสนทนาเท่านั้น คุณจะไม่เห็นอัปเดตเกี่ยวกับบุคคลและเนื้อหาที่คุณกำลังติดตาม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business, เว็บไซต์ SharePoint Online