การค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับ Office 2010

คุณจำเป็นต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณ สามารถค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับ Microsoft Office 2010 มาอย่างไร

 สิ่งสำคัญ    อย่าทำคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณหาย ให้เก็บบรรจุภัณฑ์หรือจดหมายเลขไว้ แล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าคุณทำคีย์ผลิตภัณฑ์หาย ให้อ่านบทความฐานความรู้ของไมโครซอฟท์ เรื่อง วิธีรับคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโปรแกรม Office

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือมีปัญหาในการใช้งาน โปรดเยี่ยมชม ศูนย์กลางทรัพยากรในการติดตั้งชุด Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา และวิธีติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

ฉันจะพบคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉันได้ที่ใด


ฉันซื้อ Office มาจากผู้ค้าปลีก (แบบแผ่นดิสก์)

คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในกล่องบรรจุตรงป้ายชื่อบนบัตรตรงข้ามกับที่ใส่แผ่นดิสก์ซึ่งอยู่ทางซ้ายของกล่อง

คีย์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในกล่องบรรจุตรงป้ายชื่อบนบัตรตรงข้ามกับที่ใส่แผ่นดิสก์ซึ่งอยู่ทางซ้ายของกล่อง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันซื้อบัตรคีย์ผลิตภัณฑ์ Office

คีย์ผลิตภัณฑ์ควรอยู่ภายในกล่องบรรจุตรงป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่อง

คีย์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในกล่องบรรจุบนป้ายชื่อทางด้านซ้ายของกล่อง

ถ้าคีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โปรดตรวจดูคำแนะนำในบรรจุภัณฑ์ คุณต้องเรียกใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณจาก Office.com/getkey

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันซื้อและดาวน์โหลด Office แบบออนไลน์

คีย์ผลิตภัณฑ์ควรอยู่บนเพจการยืนยันและ/หรือในข้อความอีเมล์ที่ส่งไปให้คุณเมื่อคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ถ้าคุณไม่มีข้อความการยืนยัน ให้ไปที่ Office.com

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มี Office ติดตั้งมาแล้ว

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณควรมีสื่อหรือบัตรประจำตัวผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ในกล่องที่มีคีย์ผลิตภัณฑ์ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่บนใบรับรองความถูกต้อง และควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

ใบรับรองความถูกต้องและคีย์ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บริษัทของฉันติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ถ้า Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ บริษัทหรือองค์กรของคุณเป็นผู้จัดหามาให้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Word 2010