การบันทึกแฟ้ม

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม คุณสามารถบันทึกแฟ้มลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตำแหน่งบนเครือข่าย ซีดี ดีวีดี เดสก์ท็อป หรือแฟลชไดรฟ์ของคุณ หรือบันทึกในรูปแบบแฟ้มอื่น แม้ว่าคุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายในรายการ บันทึกใน แต่ขั้นตอนการบันทึกจะเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตาม

 สิ่งสำคัญ   แม้ว่าคุณจะเปิดใช้งาน กู้คืนอัตโนมัติ ไว้ แต่คุณก็ควรบันทึกแฟ้มบ่อยๆ ขณะทำงานกับแฟ้มเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่คาดคิดหรือปัญหาอื่นๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด


บันทึกแฟ้ม

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรม Microsoft Office จะบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

 เคล็ดลับ   คลิกไอคอน บันทึก ไอคอนบันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน

 1. คุณต้องใส่ชื่อแฟ้มถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกสำเนาของแฟ้ม (คำสั่ง บันทึกเป็น)

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. คลิก บันทึกเป็น

แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด ALT, F, A

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม
 2. คลิก บันทึก

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการบันทึกสำเนาลงในโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกไดรฟ์อื่นในรายการ บันทึกใน หรือคลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการบันทึกสำเนาลงในโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแฟ้มได้ด้วย

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows Vista

คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้โดยใช้ บานหน้าต่างนำทาง

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows Vista

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ ให้ใช้ แถบที่อยู่
 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ บานหน้าต่างนำทาง
 3. เมื่อต้องการดูชนิดแฟ้มเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows XP

คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้โดยใช้รายการ บันทึกใน หรือตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้ในแถบ My Places ของคุณ

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

 1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้ใช้รายการ บันทึกใน
 2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แถบ My Places
 3. เมื่อต้องการดูชนิดแฟ้มเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบอื่น (คำสั่ง บันทึกเป็น)

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. คลิก บันทึกเป็น

แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด ALT, F, A

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม
 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการให้แฟ้มถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), Web Page (.htm or .html) หรือ Comma Delimited (.csv)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกแฟ้มในรูปแบบ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้ดูที่ บันทึกเป็น PDF หรือ XPS

 1. คลิก บันทึก

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการบันทึกลงในซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น แล้วคลิก รูปแบบอื่น ในรายการ โฟลเดอร์ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือสื่อที่คุณต้องการใช้บันทึก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

บันทึกแฟ้มสำหรับใช้ใน Office รุ่นก่อนหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2010 คุณสามารถบันทึกแฟ้มใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าได้ โดยการเลือกรุ่นในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสาร Word 2010 (.docx) ของคุณเป็นเอกสาร 97-2003 (.doc) ได้

 หมายเหตุ 

 • Office 2010 ยังคงใช้รูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML เช่น .docx, .xlsx และ .pptx ที่เริ่มใช้ใน Office รุ่น 2007 ต่อไป ดังนั้น แฟ้มที่สร้างไว้ใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 จะสามารถเปิดได้ในโปรแกรม Office รุ่น 2007 โดยไม่มี Add-in พิเศษ หรือการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ รูปแบบ Open XML และนามสกุลของชื่อแฟ้ม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างแฟ้มจากรุ่นต่างๆ ให้ดูที่ การใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

การกู้คืนอัตโนมัติไม่ได้แทนที่การบันทึกแฟ้มของคุณอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณเลือกไม่บันทึกแฟ้มที่กู้คืนหลังจากที่คุณเปิดแฟ้ม แฟ้มนั้นจะถูกลบ และการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึกของคุณจะสูญหายไป ถ้าคุณบันทึกแฟ้มที่กู้คืน แฟ้มกู้คืนนั้นจะแทนที่แฟ้มต้นฉบับ เว้นแต่คุณจะระบุชื่อแฟ้มใหม่ ยิ่งแฟ้มได้รับการบันทึกบ่อยครั้งเท่าใด คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้มากขึ้นเท่านั้น ในกรณีที่ไฟดับหรือมีปัญหาอื่นในขณะที่แฟ้มนั้นเปิดอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนหรือกลับไปยังแฟ้มรุ่นก่อนหน้า ให้ดู การกู้คืนรุ่นที่ไม่ได้บันทึกใน Office 2010

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage  
 1. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก บันทึก
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ
 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010