รูปภาพขาดหายไป

รูปภาพเป็นรูปภาพที่เชื่อมโยง (รูปภาพที่เชื่อมโยง: รูปภาพที่มีการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มรูปที่มีความละเอียดสูง ซึ่งถูกเก็บไว้ภายนอกแฟ้มงานพิมพ์ ถ้ารูปภาพที่เชื่อมโยงถูกเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมแก้ไขรูป คุณสามารถปรับปรุงรูปภาพที่เชื่อมโยงนั้นในแฟ้มงานพิมพ์ได้)และแฟ้มที่เชื่อมโยงภายนอกขาดหายไปหรือถูกย้ายไป ทำให้ทำให้การเชื่อมโยงใช้งานไม่ได้ ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อคุณพยายามพิมพ์สิ่งพิมพ์ กล่องข้อความจะแสดงและคุณจำเป็นต้องให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ค้นหารูปภาพที่เชื่อมโยงและปรับปรุงการเชื่อมโยงนั้น
 • แทนที่รูปภาพด้วยรูปภาพอื่น
 • พิมพ์รุ่นของรูปภาพที่ถูกแสดงในสิ่งพิมพ์ก่อนที่การเชื่อมโยงจะใช้งานไม่ได้
 • พิมพ์สิ่งพิมพ์โดยไม่พิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการค้นหาและเลือกรายการ ให้คลิก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิก ลูกศร แล้วคลิก ไปที่รายการนี้

การแก้ไขอัตโนมัติ

ค้นหารูปภาพที่เชื่อมโยง    คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงไปยังภาพ ซึ่งคุณสามารถค้นหารูปภาพที่ขาดหายไปแล้วแก้ไขการเชื่อมโยง

 1. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงไปยังภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้องการ ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพนั้นอยู่

 1. คลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

การแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้ารูปภาพที่เชื่อมโยงสูญหายไป คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังรูปภาพอื่นได้

การแทนที่รูปภาพด้วยรูปภาพอื่น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการกราฟิก
 2. ในรายการ แสดง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือก รูปภาพหายไป/ถูกปรับเปลี่ยน
 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวจัดการกราฟิก ภายใต้ เลือกรูปภาพ ให้คลิกลูกศรถัดจากรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง (สถานะของรูปภาพจะปรากฏเป็น ต้นฉบับหายไป) แล้วคลิก แทนที่รูปภาพนี้
 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมองไม่เห็นรูปภาพที่คุณต้องการ ให้สลับไปยังไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2007