พื้นที่ร่างใช้ทำอะไรได้บ้าง

คุณสามารถใช้ พื้นที่ร่าง (พื้นที่ร่าง: พื้นที่สีเทาที่ปรากฏภายนอกหน้าสำหรับตีพิมพ์ใน Publisher หรือพื้นหลังใน PhotoDraw ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการย้ายวัตถุไปที่ใด คุณสามารถลากวัตถุนั้นไปบนพื้นที่ร่างได้) เป็นสถานที่สำหรับสร้างหรือพักวัตถุที่คุณยังไม่ต้องการให้อยู่บนหน้าใดๆ ในตอนนี้ พื้นที่ร่างคือ พื้นที่สีที่อยู่รอบๆ หน้ากระดาษและมีหน้าตาเหมือนกันกับทุกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อคุณวางวัตถุในพื้นที่ร่างในขณะที่คุณกำลังดูหน้ากระดาษหนึ่งอยู่ คุณจะสามารถมองเห็นและเข้าถึงวัตถุนั้นเมื่อคุณดูหน้ากระดาษอื่นๆ ในสิ่งพิมพ์ได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองทำให้พื้นที่ร่างมีประโยชน์เมื่อใช้เป็นที่เก็บวัตถุที่คุณไม่ต้องการจะลบแต่ก็ยังไม่ใช้ในทันทีนั่นเอง รายการในพื้นที่ร่างจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาเมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

นอกจากนี้ ใน Microsoft Publisher 2013 พื้นที่ร่างยังถูกใช้เพื่อพักรูปภาพเมื่อคุณแทรกรูปภาพในครั้งแรก จากนั้นคุณสามารถลากรูปภาพจากพื้นที่ร่างไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007