การครอบตัดรูปภาพ

แม้ว่า Microsoft Office Publisher 2007 จะมีความสามารถในการแก้ไขรูปถ่ายเบื้องต้นบางประการที่ให้คุณครอบตัดภาพเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมได้ แต่นี่ไม่ใช่โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีในการสร้างรูปภาพที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถครอบตัดรูปร่างอัตโนมัติ วัตถุอักษรศิลป์ หรือรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว (animated GIF: แฟ้มที่เก็บชุดของรูปภาพแบบ Graphics Interchange Format (GIF) ซึ่งถูกแสดงออกในลักษณะเรียงลำดับอย่างรวดเร็วโดยเว็บเบราว์เซอร์บางตัวเพื่อสร้างลักษณะภาพเคลื่อนไหว)ในสิ่งพิมพ์ได้ เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว ให้ใช้โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกแฟ้มอีกครั้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด


การครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยม

 1. เลือกรูปภาพ

เมื่อคุณเลือกรูปภาพ แถบเครื่องมือ รูปภาพ จะปรากฏขึ้น

แถบเครื่องมือ 'รูปภาพ'

 1. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด รูปปุ่ม
 2. วางจุดจับครอบตัดบนขอบหรือมุม

จุดจับครอบตัด

บรรยายภาพ 1 จุดจับครอบตัด
 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น
  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง
  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันและรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพเอาไว้ ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

 หมายเหตุ   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ รูปภาพจะถูกครอบตัด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม เช่น รูปดาวหรือรูปวงกลม คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แทรกรูปภาพลงในรูปร่าง เช่น วงกลม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพลงในรูปร่างในส่วน ดูเพิ่มเติม
 • ใช้คุณลักษณะการแก้ไขรูปถ่ายใน Office Publisher 2007 ซึ่งมี Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro หรือโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายอื่น แล้วแทรกรูปภาพที่ครอบตัดลงในสิ่งพิมพ์ อย่าลืมอ่านวิธีใช้ในโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีครอบตัดรูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2007