ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง

รูปภาพภายในรูปร่างจะสร้างความโดดเด่นและความมีชีวิตชีวาให้กับสิ่งพิมพ์ พิจารณารูปร่างที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรูปภาพของคุณ: รูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ภายในรูปร่างวงกลม รูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในรูปร่างวงรี หรืออาจจะเป็นรูปร่างรูปดาว เพื่อดึงความสนใจของผู้ชมโดยตรง

ใช้ฟีเจอร์การแก้ไขใน Publisher เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพของคุณ ตั้งค่าขอบเขตที่โปร่งใส, ครอบตัด, หมุน, เปลี่ยนสีรูปภาพของคุณ และอื่นๆ

ภาพปะติดแสดงรูปภาพที่มีรูปร่างต่างๆ กัน

ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง

ขั้นตอนที่ 1: แทรกรูปภาพ

 1. เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพลงไป
 2. จากแท็บ หน้าแรก หรือ แทรก ให้เลือก รูปภาพ
 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพซึ่งคุณต้องการแทรก จากนั้นให้เลือกไฟล์รูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรูปร่าง

 1. เลือกรูปภาพ
 2. บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ชี้ไปที่ รูปร่างของรูปภาพ และเลือกรูปร่างที่ต้องการนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนขนาดและการจัดวางรูปภาพของคุณ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพ และบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด
 2. วางตำแหน่งของ จุดจับครอบตัด ไว้เหนือจุดหนึ่ง

จุดจับครอบตัด

คำบรรยายภาพ 1 จุดจับครอบตัด
 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น
  • เมื่อต้องการครอบตัดให้เท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับ
  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันในขณะที่คงสัดส่วนของรูปภาพของคุณไว้ด้วย ให้กด Ctrl+Shift ค้างไว้เวลาที่คุณลากจุดจับมุม
 2. คลิก ครอบตัด อีกครั้ง จากนั้นคลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบ หรือใช้รูปแบบเริ่มต้น
 4. ให้คลิก บันทึก

เลื่อนรูปภาพภายในรูปร่าง

คุณสามารถย้ายรูปภาพภายในรูปร่างเพื่อให้ส่วนอื่นของรูปภาพปรากฏขึ้นในรูปร่างได้

 1. เลือกรูปภาพ และบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด
 2. คลิกและลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพภายในรูปร่าง

ปรับขนาดรูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพของคุณ ให้เลือกรูปร่างนั้น แล้ววางตำแหน่งตัวชี้อยู่เหนือจุดจับใดจุดจับหนึ่ง จากนั้นก็คลิกแล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาด

การปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติ

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2013