การค้นหา สร้าง หรือเปลี่ยนแม่แบบใน Publisher

แค็ตตาล็อกของแม่แบบที่สามารถเลือกใช้สำหรับสร้างสิ่งพิมพ์คือสิ่งที่คุณจะพบได้เมื่อคุณเริ่มต้นใช้ Microsoft Publisher 2010 เป็นครั้งแรก เมื่อต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ ให้เลือกแม่แบบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการให้สิ่งพิมพ์ของคุณเป็นให้มากที่สุด เมื่อคุณเลือกแม่แบบที่คุณต้องการใช้สร้างสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแม่แบบนั้นเพื่อให้มีองค์ประกอบทั้งหมด ได้แก่ สี แบบอักษร และอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้เพื่อช่วยสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจของคุณได้ นอกจากการสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่แล้ว คุณยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นแม่แบบใหม่เพื่อที่คุณจะคุณสามารถนำมาใช้ซ้ำสำหรับสร้างสิ่งพิมพ์เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องนำองค์ประกอบการสร้างตราสินค้าทั้งหมดของคุณมาใช้อีก

ในบทความนี้


ศึกษาเกี่ยวกับแม่แบบ

คุณสามารถสร้างแม่แบบจากสิ่งพิมพ์ใดๆ ได้ด้วยการบันทึกสิ่งพิมพ์นั้นเป็นแฟ้มแม่แบบ Publisher เมื่อคุณเริ่มต้นสิ่งพิมพ์ใหม่ด้วยการเลือกแม่แบบ สำเนาของแฟ้มแม่แบบนั้นจะเปิดขึ้น เพื่อที่แม่แบบต้นฉบับจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแม่แบบ คุณสามารถเปิดสำเนาของแฟ้มแม่แบบนั้น แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ จากนั้นให้บันทึกเป็นแม่แบบอีกครั้ง

คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการออกแบบสิ่งพิมพ์ต้นแบบซึ่งสะท้อนถึงตราสินค้าและเอกลักษณ์บริษัทของคุณ แล้วจึงบันทึกการออกแบบนั้นเป็นแม่แบบ หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ คุณสามารถใช้แม่แบบดังกล่าวและเพิ่มเพียงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันให้กับสิ่งพิมพ์ใหม่นั้นได้ การใช้แม่แบบสำหรับสิ่งพิมพ์ที่คุณผลิตเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังทำให้แน่ใจได้ถึงคุณภาพและความสอดคล้องกันในสิ่งพิมพ์ของคุณได้อีกด้วย

มีวิธีการสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher หลายวิธี Publisher มีการออกแบบที่มีคุณลักษณะแบบไดนามิกซึ่งทำให้ง่ายในการเปลี่ยนการออกแบบ เค้าโครง สี และองค์ประกอบอื่นๆ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้แม่แบบสิ่งพิมพ์แบบหนึ่งสร้างชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ เช่น ปฏิทิน จดหมายข่าว หรือไปรษณียบัตร
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ กำหนดสิ่งพิมพ์เองตามความต้องการของคุณ แล้วบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นแม่แบบ

การใช้แม่แบบเพื่อสร้างสิ่งพิมพ์

คุณสามารถใช้แม่แบบที่ติดตั้งพร้อมกับ Publisher หรือแม่แบบออนไลน์ได้จาก Office.com เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ที่สวยงามได้

 สิ่งสำคัญ    คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะสามารถค้นหาแม่แบบที่จะใช้กับ Publisher แบบออนไลน์ได้

 1. เปิด Publisher หรือคลิกแท็บ แฟ้ม แล้วเลือก สร้าง
  การค้นหาแม่แบบใหม่เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ใน Publisher 2010
 2. จากแกลเลอรีแม่แบบ ให้เลือกชนิดสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น บัตรอวยพร
  แค็ตตาล็อกแม่แบบในมุมมอง Backstage ของ Publisher 2010
 3. เลือกชื่อแม่แบบ แล้วคลิก สร้าง

การค้นหาแม่แบบ

นอกจากการใช้ประเภทแม่แบบเพื่อเรียกดูแม่แบบต่างๆ แล้ว คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบโดยใช้คำสำคัญได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างแผ่นพับแบบสามทบ แทนที่จะต้องไปที่ประเภท แผ่นพับ แล้วเรียกดูผ่านตัวเลือกแบบสองหน้าหรือแบบสี่ทบที่มีอยู่อย่างหลากหลาย คุณสามารถใส่ แผ่นพับแบบสามทบ ในกล่อง ค้นหาแม่แบบ เพื่อค้นหาแม่แบบแผ่นพับที่มีอยู่ในรูปแบบสามทบได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นแม่แบบ

คุณสามารถสร้างแม่แบบจากสิ่งพิมพ์ใดๆ ได้ด้วยการบันทึกสิ่งพิมพ์นั้นเป็นแฟ้มแม่แบบ Publisher นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแม่แบบจาก Microsoft Office.com ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ และบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบที่คุณสามารถใช้อีกครั้งได้

 1. สร้างหรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วเลือก บันทึกเป็น
 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Publisher

 หมายเหตุ    ตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates ถ้าคุณบันทึกแม่แบบในตำแหน่งที่ตั้งอื่น Publisher อาจไม่สามารถค้นหาแม่แบบนั้นได้

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ
 2. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แม่แบบจะถูกกำหนดให้เป็นประเภท ทั่วไป คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดแม่แบบให้เป็นประเภทอื่นๆ ได้ด้วยการคลิกปุ่ม เปลี่ยน และเลือกประเภทที่มีอยู่หรือใส่ประเภทใหม่ในกล่องโต้ตอบ ประเภทแม่แบบ
  ประเภทแม่แบบสำหรับผู้ใช้ที่สร้างแม่แบบใน Publisher 2010
 3. คลิก บันทึก

การเปลี่ยนแม่แบบ

คุณสามารถเปิดแม่แบบที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ เปลี่ยนแม่แบบนั้น จากนั้นก็บันทึกเป็นแม่แบบใหม่ได้

 1. เปิด Publisher หรือคลิกแท็บ แฟ้ม และเลือก สร้าง
 1. ให้คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชื่อของแม่แบบ

   หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นแม่แบบของคุณอยู่ในรายการที่ อาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้บันทึกแม่แบบลงในโฟลเดอร์ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแม่แบบ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแม่แบบคือ โฟลเดอร์ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Roaming\Microsoft\Templates ถ้าคุณบันทึกแม่แบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแม่แบบ คุณต้องเรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแม่แบบนั้นและเปิดหรือย้ายแม่แบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแม่แบบในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ทำการเปลี่ยนแปลงแม่แบบตามที่คุณต้องการ
 2. เลือกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Publisher แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ให้กับแม่แบบ และจะพิมพ์ประเภทใหม่ให้กับแม่แบบด้วยหรือไม่ก็ได้
 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2010