เริ่มต้นใช้งาน – การสร้างสิ่งพิมพ์

คุณสามารถสร้างสิ่งพิมพ์ของคุณได้ด้วยแม่แบบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ Microsoft Publisher 2010 กำหนดค่าแม่แบบด้วยตนเองตามต้องการ และนำแม่แบบกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์หลายชุดสำหรับธุรกิจเดียวกันหรือไม่ คุณสามารถสร้างประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ตัวเลือกและข้อมูลเดียวกันได้ เช่น แบบแผนชุดสีและชุดข้อมูลธุรกิจเดียวกัน

บทความนี้จะนำคุณสู่ขั้นตอนต่างๆในการสร้างแผ่นพับแบบพับสามตอน ขั้นแรก ให้คุณดาวน์โหลดแม่แบบจากคอลเลกชันแม่แบบ Office Online จากนั้นคุณสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ได้ ท้ายสุด คุณสามารถใช้มุมมอง Backstage เพื่อใส่ข้อมูลทางธุรกิจบางอย่างที่คุณจะใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ในบทความนี้


ดาวน์โหลดแม่แบบ

สิ่งพิมพ์นี้จะเป็นแผ่นพับแบบพับสามตอนโดยการใช้แม่แบบจากคอลเลกชันแม่แบบ Office Online

  คลิกที่การเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิด แผ่นพับธุรกิจแบบพับสามตอน (การออกแบบ Civic)
  คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ยอมรับค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น และอนุญาตให้โปรแกรมเปิดเนื้อหาถ้ามีการขออนุญาต Publisher 2010 จะเปิดแม่แบบแผ่นพับแบบพับสามตอนขึ้น

การสร้างสิ่งพิมพ์

แม่แบบจะมีสองหน้า และแสดงในบานหน้าต่างนำทางในหน้าดังนี้

แผ่นพับสองหน้าแบบพับสามตอนที่แสดงในบานหน้าต่างนำทางของ Publisher 2010

สิ่งพิมพ์จะเปิดขึ้นที่หน้าแรก คุณจะเห็นข้อความตัวยึดและรูปภาพ และในหน้าแรกจะมีข้อมูลทางธุรกิจของตัวยึดสำหรับให้คุณปรับปรุงข้อมูลได้ทันที ขั้นแรก ให้แทนที่ภาพกองหนังสือในหน้าแรกด้วยภาพตัดปะแพคเกจจัดส่ง

 1. คลิกรูปกองหนังสือในบานหน้าต่างซ้ายของหน้าแรก
 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วเลือก ภาพตัดปะ
 3. ในบานหน้าต่าง ภาพตัดปะ ในกล่อง ค้นหา แล้วพิมพ์ประเภทเป็น กล่อง
 4. ผลลัพธ์ที่ได้ควรเป็นกล่อง ให้ยกเลิกการเลือกสิ่งอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้น ภาพประกอบ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา Office.com
 5. กด ไป เพื่อเริ่มการค้นหา
 6. เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะจากรายการผลลัพธ์ ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพดังนี้
  ภาพตัดปะแพคเกจ

   หมายเหตุ    เลือกรูปกล่องใดๆ ที่คุณต้องการ ไม่จำเป็นว่าต้องเลือกกล่องเหมือนรูปที่แสดงอยู่นี้

ถ้ารูปภาพไม่พอดีกับพื้นที่และมีลักษณะเช่นนี้

ภาพตัดปะจะแสดงกรอบการครอบตัดและจุดจับใน Publisher 2010

คุณจะสามารถเห็นส่วนของรูปภาพที่มีขนาดพอดีกับพื้นที่ซึ่งมีรูปกองหนังสือวางอยู่แล้วก่อนหน้านี้ ส่วนของรูปที่ไม่พอดีจะกลายเป็นสีจางและไม่แสดงเมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ เส้นสีดำและมุมที่ตีกรอบรูปเรียกว่าจุดจับครอบตัด และใช้เพื่อครอบตัดรูป

เมื่อต้องการครอบตัดรูปเพื่อให้รูปทั้งรูปแสดงดังนี้

 1. ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปไว้เหนือจุดจับครอบตัดมุมขวาล่าง เมื่อทำเช่นนั้นคุณจะเห็นว่าเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นมุมเล็กๆ สีดำ
 2. คลิกและลากเคอร์เซอร์ลงมายังด้านล่างของรูปต้นแบบ
 3. จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่จุดจับครอบตัดมุมบนขวา คลิกและลากเคอร์เซอร์เพื่อแสดงทั้งรูป

ขณะนี้คุณสามารถเห็นรูปทั้งรูป แต่มุมล่างของแพคเกจจะอยู่ใต้ส่วนซ้ายสุดของแผ่นพับ

เมื่อต้องการย้ายรูปให้ทำดังนี้

 1. เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปไว้บนรูปจนกว่าเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้การย้ายตัวชี้การย้าย
 2. ลากรูปขึ้นเพื่อให้รูปทั้งรูปอยู่บนมุมด้านล่างฝั่งซ้ายสุดของแผ่นพับพอดี

ทำต่อไปและแทนที่อีกสองรูปในหน้าสองด้วยภาพตัดปะรูปแพคเกจอื่นๆ คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวยึดในกล่องข้อความได้ด้วยถ้าคุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณ

คุณอาจไม่มีข้อมูลใดๆ ที่คิดว่าเป็นข้อมูลธุรกิจ คุณอาจกำลังทำจดหมายข่าวของเมืองหรือจดหมายข่าวการกุศล หรือเพียงแค่สร้างสิ่งพิมพ์สำหรับการขายของมือสองของครอบครัว แต่คุณก็จะยังคงมีชุดข้อมูลที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ดังนั้น ให้ลองทำตามระหว่างที่เราไปยังมุมมอง Backstage เพื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ แฟ้มและมุมมอง Backstage ให้ดู มุมมอง Backstage คืออะไรและอยู่ที่ใด)
 2. ในแท็บ ข้อมูล ให้คลิก แก้ไขข้อมูลธุรกิจ
 3. ใส่ข้อมูลมากเท่าที่คุณต้องการใน สร้างชุดข้อมูลธุรกิจใหม่ โดยการคลิกกล่องข้อความที่เหมาะสม แล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปโลโก้ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ตัวตรวจสอบการออกแบบ และการพิมพ์เอกสารเชิงพาณิชย์
  สร้างชุดข้อมูลธุรกิจชุดใหม่ ใน Publisher 2010

   หมายเหตุ    คุณยังสามารถเปิดกล่องโต้ตอบนี้ได้จากแท็บ แทรก ที่ปุ่มข้อมูลธุรกิจ แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลธุรกิจ

 4. คลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์
  คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อกลับไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณ
  ใส่ชื่อในกล่อง ชื่อชุดข้อมูลธุรกิจ แล้วกด บันทึก

ทีนี้แผ่นพับของคุณก็ถูกกำหนดค่าเองแล้ว ไม่เพียงแต่ด้วยรูปและข้อความเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลธุรกิจที่นำมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ขั้นต่อไปคือการพิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ โปรดดู เริ่มต้นใช้งาน - การพิมพ์สิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2010