การพิมพ์ซองจดหมาย

หลังจากคุณสร้างซองจดหมายของคุณและเลือกขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการแล้ว คุณก็พร้อมที่จะพิมพ์ซองจดหมายของคุณ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ
  2. ตรวจสอบหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะแทรกซองจดหมายของคุณอย่างไร ให้คลิก แสดงวิธีใส่กระดาษ แล้วคลิก เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าซองจดหมาย
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าซองจดหมาย รูปที่มีเส้นขอบสีฟ้าหนาจะแสดงตัวเลือกที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
    ภาพประกอบการตั้งค่าซองจดหมาย
  4. คลิก ตกลง แล้วคลิก พิมพ์

 หมายเหตุ   จำนวนของถาดและตัวเลือกจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ชนิด และแบบของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้อยู่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2007