การสร้างแผ่นพับที่ช่วยคุณขายใน Publisher

Microsoft Office Publisher มีสิ่งพิมพ์แผ่นพับที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ โดยการเริ่มต้นด้วยสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณจึงสามารถ

 • สร้างแผ่นพับตามสิ่งพิมพ์ที่มีการออกแบบแบบมืออาชีพที่พร้อมใช้งานทันที
 • จัดรูปแบบแผ่นพับใหม่ได้ง่ายเพียงแต่คลิกบนปุ่มเพื่อสลับจากแผ่นพับแบบ 3 พับเป็นแผ่นพับแบบ 4 พับ
 • รวมส่วนที่อยู่ลูกค้าและฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มการตอบกลับ หรือฟอร์มการลงชื่อ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเอกสารด้านการตลาดของบริษัทมีเอกลักษณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้แบบแผนแบบอักษร แบบแผนชุดสี และชุดข้อมูลทางธุรกิจที่เหมือนกันสำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

แผ่นพับแบบสามพับที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Publisher

คุณต้องการทำสิ่งใด


เลือกการออกแบบแผ่นพับ

เมื่อคุณจะสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น แผงที่อยู่ลูกค้า ชุดข้อมูลทางธุรกิจ แบบแผนแบบอักษร และฟอร์มการลงชื่อ

 1. เริ่มโปรแกรม Publisher
 2. ภายใต้ ประเภทสิ่งพิมพ์ ให้คลิก แผ่นพับ
 3. ในแค็ตตาล็อก แผ่นพับ ให้คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ
 4. ภายใต้ แบบแผนชุดสี ให้เลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ
 5. ภายใต้ แบบแผนแบบอักษร ให้เลือกแบบแผนแบบอักษรที่คุณต้องการ
 6. ภายใต้ ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการหรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่
 7. ภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือก 3 พับ หรือ 4 พับ
 8. เลือกหรือล้าง รวมที่อยู่ลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์หรือไม่

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ส่งกลับ และกล่องข้อความชื่อธุรกิจบนแผงใดแผงหนึ่ง

 1. ภายใต้ ฟอร์ม ให้เลือกชนิดของฟอร์มการตอบกลับที่จะเพิ่ม หรือเลือก ไม่มี
 2. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกแผ่นพับ

หลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสิ่งพิมพ์ได้ ให้คลิก เปลี่ยนแม่แบบ ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแม่แบบ

ถ้าคุณเปลี่ยนจากแผ่นพับแบบสี่พับเป็นแผ่นพับแบบสามพับ ระบบจะเก็บเนื้อหาที่มากเกินไปไว้ในบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจอื่น ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนู แก้ไข แล้วเลือกชุดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทนที่ข้อความตัวยึด

 • คลิกข้อความตัวยึด แล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 หมายเหตุ 

 • ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ข้อความยึดบางข้อความโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีภายในกล่องข้อความ

เปลี่ยนขนาดของข้อความในกล่องข้อความ

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะมีการปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความตัวยึดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดของข้อความด้วยตนเองได้

 1. คลิกกล่องข้อความ
 2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ แล้วคลิก ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ
 3. เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดใหม่ในรายการ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทนที่รูปภาพตัวยึด

 1. คลิกขวาที่รูปภาพตัวยึด คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิกแหล่งข้อมูลของรูปภาพใหม่

 หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือก ภาพตัดปะ บานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ จะเปิด

 1. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพ Publisher จะปรับขนาดรูปภาพให้พอดีโดยอัตโนมัติ
 1. ทำซ้ำตามความจำเป็นสำหรับรูปภาพที่เหลือในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง เปลี่ยนรูปภาพ อาจเป็นเพราะรูปภาพถูกจัดกลุ่มอยู่กับวัตถุอื่นๆ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวาที่รูปภาพอีกครั้งเพื่อเลือกเฉพาะรูปภาพที่ต้องการ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดำเนินการแผ่นพับให้เสร็จสมบูรณ์

 1. เมื่อแผ่นพับมีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกแฟ้มโดยการคลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม
 2. ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งแผ่นพับให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ ให้เตรียมแผ่นพับสำหรับการพิมพ์โดยการใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มที่อยู่ลงบนสำเนาของแผ่นพับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียน ให้ดูที่ การสร้างจดหมายเวียน
 3. พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน ให้ดูที่ การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2007