การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่คุณสร้างใน Microsoft Office Publisher 2007  รวมถึงโบรชัวร์ ไปรษณียบัตร และจดหมายข่าว  เป็นสิ่งพิมพ์แบบสองด้าน เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างสิ่งพิมพ์ชนิดเหล่านี้ คุณต้องพิมพ์ข้อความและรูปภาพบนกระดาษทั้งสองด้าน

 หมายเหตุ   มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าอื่นของสิ่งพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว การพิมพ์สิ่งพิมพ์หลายชุดบนกระดาษแผ่นเดียว และการพิมพ์หน้าที่ระบุ อยู่ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด


การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในการพิมพ์แบบสองด้าน

ก่อนที่คุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้าน การเข้าใจวิธีการตั้งค่าสิ่งพิมพ์เหล่านี้ใน Office Publisher 2007 จะช่วยในการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ไปรษณียบัตรจะมีด้านหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนที่ไว้ใส่ข้อมูล และด้านหลังมีไว้สำหรับใส่ที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง

ด้านหน้าและหลังของไปรษณียบัตร

แม้ว่าแผ่นกระดาษที่พิมพ์มีสองด้านในแผ่นเดียวกัน แต่ Publisher จะแสดงเป็นสองหน้าแยกกัน ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และถ้าคุณเลือกตัวเลือกแบบสองด้านเมื่อคุณพิมพ์ ข้อความหลักจะถูกพิมพ์ออกมาบนด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษและที่อยู่จะถูกพิมพ์ลงอีกด้าน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่

โดยปกติแล้ว คุณสามารถทราบได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่ด้วยการดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือด้วยการดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูที่คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
 3. คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์
 4. ตรวจสอบว่ามี สองด้าน: ใช่ แสดงรายการอยู่ภายใต้ คุณลักษณะ หรือไม่ ถ้าคุณเห็น สองด้าน: ใช่ แสดงว่าเครื่องพิมพ์สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
 3. คลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ
 4. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้าน ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 5. เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านที่คุณต้องการ
 6. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เครื่องพิมพ์หลายรุ่นสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน แต่ตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านในเครื่องพิมพ์เหล่านี้ไม่ได้มีการใช้งานเหมือนกัน ในเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะบางรุ่น การเลือกสองด้านหมายถึงเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาด้านแรกของหน้ากระดาษทั้งหมด จากนั้นจะหยุดชั่วขณะและขอให้คุณพลิกกระดาษที่พึ่งพิมพ์ออกมาและใส่กลับไปยังเครื่องพิมพ์ แล้วเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาของด้านที่สองทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • พิมพ์แต่ละหน้าแยกกัน จากนั้นถ่ายสำเนาหน้าต่างๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารที่รองรับการถ่ายเอกสารแบบสองด้าน
 • แสดงด้านของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการจะพิมพ์ก่อน ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก หน้าปัจจุบัน เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมา ให้พลิกกระดาษขึ้น และใส่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์และพิมพ์อีกด้าน
 • ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านเมื่อต้องการตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

 หมายเหตุ   ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณต้องสร้างแฟ้ม Publisher แยกกันสองแฟ้ม คือแฟ้มหนึ่งสำหรับแต่ละด้านของสิ่งพิมพ์ก่อนที่คุณจะพิมพ์ ดูการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายเวียนในส่วนของ ดูเพิ่มเติม

การใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน เป็นตัวช่วยสร้างแบบหกขั้นตอนที่จะช่วยคุณในการพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้านให้ถูกต้อง ขั้นตอนเหล่านี้จะรวมถึงการระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์ของคุณจะตอบรับกระดาษและเรียกใช้งานการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ออกมาในแบบที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างแล้ว เครื่องพิมพ์จะใช้การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์สำหรับงานการพิมพ์แบบสองด้าน (พิมพ์สองด้าน) ของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ   คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างสำหรับเครื่องพิมพ์ใหม่แต่ละเครื่องที่คุณติดตั้งก่อนที่คุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้าน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่าแล้ว
 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง ให้คลิกแท็บ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขั้นตอนแรกมีเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจะตั้งค่าแสดงอยู่ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าไม่มี ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
 5. ตัวช่วยสร้างจะแสดงวิธีที่เครื่องพิมพ์ตอบรับกระดาษที่จะพิมพ์ ให้คลิก ถัดไป
 6. คลิก พิมพ์ด้าน 1 นำกระดาษที่เพึ่งพิมพ์ออกมาใส่ลงไปในเครื่องพิมพ์โดยให้ด้านที่พิมพ์หงายขึ้นและให้ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่จะป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 7. คลิก พิมพ์ด้าน 2 แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิกตัวเลือกที่แสดงผลการพิมพ์การทดสอบว่าออกมาเป็นเช่นไร ถ้าวงกลมบนด้านกระดาษเป็นตัวเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ในขั้นตอนที่ 2 ให้วางกระดาษที่มีตัวเลขและลูกศรโดยคว่ำด้านที่พิมพ์แล้วลงและให้ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่จะป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป
 9. วางกระดาษที่พิมพ์แล้วหงายขึ้นไปทางที่มีแสงและดูว่ามีตัวเลขใดอยู่ในวงกลม และถ้ายังไม่มีการเลือก ให้คลิกภาพที่แสดงวิธีการพิมพ์กระดาษของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
 10. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน คุณจะสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้านได้ด้วยตนเอง

 สิ่งสำคัญ   ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งค่าไว้โดยตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านนอกจากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจทำให้งานพิมพ์ของคุณไม่เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Publisher 2007