การติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมและคอมโพเนนต์ออก

เมื่อคุณลองใช้คุณลักษณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นครั้งแรก ระบบ Microsoft Office 2007 มักจะติดตั้งคุณลักษณะดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณลักษณะที่คุณต้องการไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • Windows Vista    คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกชื่อของรุ่นหรือโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 หมายเหตุ   ในมุมมอง 'คลาสสิก' ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกชื่อของรุ่นหรือโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิก เปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของรุ่นหรือโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 หมายเหตุ   ในมุมมอง 'คลาสสิก' ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิกชื่อของรุ่นหรือโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก เปลี่ยน

 1. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก จากนั้นคลิก ถัดไป
 2. คลิกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ
  • คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์ และดูคุณลักษณะเพิ่มเติม
  • สัญลักษณ์ที่อยู่ติดกับคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะจะระบุวิธีการติดตั้งคุณลักษณะดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการติดตั้งคุณลักษณะด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์ แล้วเลือกสัญลักษณ์อื่นจากรายการที่ปรากฏ สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์นั้นมีดังต่อไปนี้

เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน     คุณลักษณะจะถูกติดตั้งและเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณลักษณะย่อยจะไม่ถูกติดตั้งและเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกใช้ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน     คุณลักษณะและคุณลักษณะย่อยทั้งหมดจะถูกติดตั้งและเก็บบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก  ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก     คุณลักษณะนี้จะถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณใช้คุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นคุณอาจต้องมีการเข้าถึงซีดีหรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คุณติดตั้งไว้เดิม ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณลักษณะทั้งหมด

ไม่พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน     คุณลักษณะนี้จะไม่ถูกติดตั้งเนื่องจากยังไม่พร้อมใช้งาน

 • ถ้าคุณลักษณะหนึ่งมีคุณลักษณะย่อยต่างๆ สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีขาวแสดงว่าคุณลักษณะนั้นและคุณลักษณะย่อยทั้งหมดมีวิธีการติดตั้งเดียวกัน ส่วนสัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีเทาแสดงว่าคุณลักษณะนั้นและคุณลักษณะย่อยมีการรวมวิธีการติดตั้งต่างๆ
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูคุณลักษณะต่างๆ และเปลี่ยนตัวเลือกคุณลักษณะได้ ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกคุณลักษณะ ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อขยายคุณลักษณะที่มีคุณลักษณะย่อยอย่างน้อยหนึ่งคุณลักษณะ ใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อยุบคุณลักษณะที่ขยาย เมื่อคุณเลือกคุณลักษณะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ให้กด SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูตัวเลือกการติดตั้ง ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER
 1. เมื่อคุณต้องการเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก ปรับรุ่น ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจหาโปรแกรม Office เดียวกันรุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่ได้ตรวจหาโปรแกรม Office เดี่ยวกันรุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Word 2007