• คู่ค้า Project

  คู่ค้าด้านการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการของไมโครซอฟท์มีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านวิสัยทัศน์ การปรับใช้ และขยายขอบเขตการใช้งาน Microsoft Project และสามารถช่วยกำหนดความต้องการรวมถึงการปรับใช้ Microsoft Project และกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

  มองหาคู่ค้าด้านการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการอยู่หรือเปล่า

  ในฐานะลูกค้าผู้ใช้ Project คุณอาจติดต่อกับคู่ค้าด้านการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการได้ผ่านทาง Microsoft Pinpoint ซึ่งจะแสดงคู่ค้า PPM ทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆ คุณเลยทีเดียว!

  อยากจะเป็นคู่ค้าด้านการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการด้วยหรือ

  ในฐานะคู่ค้าด้านการจัดการโครงการและพอร์ตโครงการ คุณสามารถใช้ข้อได้เปรียบจำนวนมากที่มีเพื่อปรับปรุงและต่อยอดแนวทางการปฏิบัติของคุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า Project and Portfolio Management Competency บน Microsoft Partner Network

 • ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  ค้นหาคู่ค้า

  บล็อกของคู่ค้า Project
  ข่าวสาร การอัพเดท และ บล็อก ชั้นนำที่มีเนื้อหาสำหรับคู่ค้าของ Microsoft Project โดยเฉพาะ
  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
  ค้นหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทางเทคนิคและวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานด้วยหลักสูตรการเริ่มต้นใช้งานด่วนเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับ Project 2013 นี้ ใน การฝึกอบรม Project 2013 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และนักพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT|นักพัฒนา