การค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานใด ให้ดูที่การกำหนดสิทธิ์การใช้งานซึ่งพิมพ์อยู่บนคีย์ผลิตภัณฑ์ บริเวณใกล้กับชื่อผลิตภัณฑ์บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของคุณ หรือถ้าคุณรับคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ข้อมูลนี้จะพิมพ์อยู่บนเพจการดาวน์โหลด

  • ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น FPP หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ
  • ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น OEM หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบ OEM สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ถ้าคุณสั่งซื้อการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ที่มากับซอฟต์แวร์ของคุณ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างและข้อมูลที่จะช่วยคุณค้นหาการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณ ทั้งนี้การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในตัวอย่างด้านล่างนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็นคำแนะนำเท่านั้น

ในบทความนี้


ผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง

แผ่นดิสก์แบบดั้งเดิม: ถ้าคุณสั่งซื้อซอฟต์แวร์รุ่นสมบูรณ์แบบบรรจุกล่องจาก Microsoft, ร้านค้าปลีก, ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกออนไลน์ และแผ่นดิสก์ที่ได้รับมาบรรจุอยู่ในแพคเกจที่ห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกแบบหดตัวด้วยความร้อน คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในแพคเกจโดยอยู่บนป้ายชื่อบนการ์ด ซึ่งอยู่ด้านหลังของถาดรองแผ่นดิสก์ทางด้านซ้ายของกล่องดีวีดี

ตำแหน่งคีย์ผลิตภัณฑ์ในกล่องดีวีดี

การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์: ถ้าคุณสั่งซื้อการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์จาก Microsoft, ร้านค้าปลีก, ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกออนไลน์ คีย์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายในแพคเกจโดยอยู่บนป้ายชื่อที่ด้านซ้ายของกล่อง

ตำแหน่งคีย์ผลิตภัณฑ์ในกล่องดีวีดี

ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างตำแหน่งที่คุณสามารถดูการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น โดยระบุไว้ด้วยลูกศร การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของภาษาอื่นๆ จะอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกัน


คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ

หมายเลขผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาฝรั่งเศส

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาฝรั่งเศส

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา

ถ้าคุณซื้อซอฟต์แวร์ในแบบออนไลน์จาก Microsoft และได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (คุณจะไม่ได้รับแผ่นดิสก์ที่มีซอฟต์แวร์อยู่) ตัวอักษรสามตัวซึ่งระบุการกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ร่วมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระในเพจการยืนยันคำสั่งดาวน์โหลด ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างตำแหน่งที่คุณสามารถดูการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอังกฤษ ส่วนการกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาษาอื่นๆ ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกัน

ภาพหน้าจอ

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เครื่องพีซีที่โหลดซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้า

ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยที่ซอฟต์แวร์รวมอยู่ในราคาของเครื่องแล้ว การกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ร่วมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ โดยตำแหน่งของคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับชนิดของสิทธิ์การใช้งานของคุณ คุณสามารถค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามรูปประกอบด้านล่างนี้

OEM: การกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

1. บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (ซอฟต์แวร์ OEM)

ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (ซอฟต์แวร์ OEM)

2. โดยการคลิก แฟ้ม แล้วคลิก วิธีใช้ จากภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน OEM จะอยู่ในหมายเลขผลิตภัณฑ์

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาอังกฤษ


PIPC: ถ้าคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และซอฟต์แวร์อยู่ในดิสก์ภายในกล่องที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะอยู่ในเอกสารประกอบที่มากับซอฟต์แวร์ในกล่อง

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น

คีย์ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาญี่ปุ่น


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า