หน้า 11 จาก 12ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ PowerPoint 2010

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน   


คุณต้องการแทรกภาพนิ่งใหม่และเลือกเค้าโครงให้กับภาพนิ่งนั้นเป็นอย่างแรกใช่หรือไม่

คลิกที่ไอคอนภาพนิ่งบนแท็บ หน้าแรก

คลิกที่ลูกศรด้านล่างของไอคอนภาพนิ่งบนแท็บ หน้าแรก ซึ่งอยู่ถัดจาก สร้างภาพนิ่ง

คลิกที่ไอคอนภาพนิ่งบนแท็บ แทรก

คุณต้องการป้องกันงานนำเสนอของคุณด้วยรหัสผ่าน มีขั้นตอนเริ่มต้นอะไรบ้าง

คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก บันทึกและส่ง

คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ข้อมูล

คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

คุณจะเปิดตัวเลือกการพิมพ์ได้อย่างไร

คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

กด ALT+F+P

คลิกไอคอน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ที่คุณได้เพิ่มลงใน แถบเครื่องมือด่วน

ถูกทุกข้อ

ตอนนี้คุณเตรียมงานนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด แล้วตัวตรวจสอบการสะกดอยู่ตรงไหนบน Ribbon

แท็บ หน้าแรก

แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง

แท็บ ตรวจทาน

คุณเห็นแท็บบน Ribbon ที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนที่ชื่อว่า เครื่องมือการวาด ไหม แท็บนี้มีไว้เพื่อทำอะไร

เพื่อช่วยให้คุณทำงานกับรูปร่าง

เพื่อช่วยคุณในการทำงานกับรูปภาพ

เพื่อช่วยคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt เช่น แผนผังองค์กร

หน้า 11 จาก 12ย้อนกลับถัดไป