หน้า 10 จาก 12ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ PowerPoint 2010

แบบฝึกปฏิบัติ PowerPoint 2010

ขนาดดาวน์โหลด: 46 กิโลไบต์
ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint 2010
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา

ทำความรู้จักกับ Ribbon ผ่านเซสชันฝึกปฏิบัติ คุณจะได้ทำงานใน PowerPoint 2010 ใช้งานทั่วๆ ไป และสนุกไปกับการฝึกปฏิบัติ

เมื่อคุณคลิก การฝึกปฏิบัติ ใน PowerPoint งานนำเสนอของการฝึกปฏิบัติจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดขึ้นใน PowerPoint จากนั้นหน้าต่างอีกบานพร้อมด้วยคำแนะนำในการฝึกปฏิบัติจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ    คุณต้องมี PowerPoint 2010 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้า 10 จาก 12ย้อนกลับถัดไป