หน้า 1 จาก 12ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 ถ้าคุณได้ทำการปรับรุ่นจาก PowerPoint รุ่นก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก PowerPoint 2003 หรือก่อนหน้านั้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ ทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของส่วนติดต่อใน PowerPoint 2010 เช่น การออกแบบเมนูและแถบเครื่องมือที่มีชื่อว่า “Ribbon” และทำสิ่งต่างๆ ที่โดยปกติแล้วคุณจะต้องทำเมื่อสร้างงานนำเสนอ

โดย Shellie Tucker


เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนหนึ่งบทสำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเองและเซสชันการฝึกปฏิบัติหนึ่งเซสชันสำหรับการใช้งานโดยตรง เซสชันการฝึกปฏิบัตินี้จำเป็นต้องมี PowerPoint 2010
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียน แบบทดสอบนี้จะไม่มีการให้คะแนน
  • บัตรอ้างอิงโดยสรุปที่คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้เมื่อจบหลักสูตร

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ทำงานอย่างสะดวกผ่านส่วนติดต่อของ Ribbon
  • ทำสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เช่น สร้างภาพนิ่ง นำการออกแบบภาพนิ่งไปใช้ และแทรกองค์ประกอบภาพนิ่ง
  • จัดการแฟ้มต่างๆ โดยใช้แท็บ แฟ้ม
  • ใช้ประโยชน์จากมุมมอง แถบเครื่องมือ และแป้นพิมพ์ลัดใหม่
  • ทำงานสลับไปมาระหว่าง PowerPoint รุ่นใหม่และรุ่นเก่า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

  • ถ้าคุณได้ทำการปรับรุ่นเป็น PowerPoint 2010 จาก PowerPoint 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ
  • ถ้าคุณทำการปรับรุ่นจาก PowerPoint 2007 คุณอาจต้องการรู้แค่เฉพาะคุณลักษณะใหม่ๆ ใน PowerPoint 2010 ขอแนะนำให้อ่านบทความนี้: มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010
หน้า 1 จาก 12ย้อนกลับถัดไป