หน้า 9 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การคลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน PowerPoint เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 27 KB (<1 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ตอนนี้ เริ่มทำงานในการนำเสนอใหม่ด้วยตัวคุณเองโดยใช้การฝึกปฏิบัตินี้

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint งานนำเสนอแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน PowerPoint โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี PowerPoint 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ในหน้าต่าง PowerPoint พื้นที่หลักใดที่ใช้สำหรับเพิ่มเนื้อหาลงในภาพนิ่ง

แท็บภาพนิ่ง ซึ่งมีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง ทางซ้ายของหน้าต่าง

บานหน้าต่างบันทึกย่อ

บานหน้าต่างภาพนิ่ง ตรงกลางของหน้าต่าง

เมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่งใหม่ คุณจะเลือกเค้าโครงขั้นแรกได้อย่างไร

ในแท็บ หน้าแรก คลิกครึ่งบนของปุ่ม สร้างภาพนิ่ง

ในแท็บ หน้าแรก คลิกครึ่งล่างของปุ่ม สร้างภาพนิ่ง ที่มีลูกศรอยู่

คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของภาพนิ่งในแท็บ ภาพนิ่ง แล้วคลิก สร้างภาพนิ่ง

เมื่อคุณต้องการลดการเยื้องของข้อความในรายการ คุณต้องกดแป้นใดบ้าง

TAB

ENTER

SHIFT+TAB

คุณกำลังจะพิมพ์ข้อความไว้ภายในตัวยึดข้อความสำหรับเนื้อหา และทันใดนั้น คุณก็เห็นปุ่มเล็กๆ ปุ่มนี้รูปปุ่ม ปุ่มนี้คือปุ่มอะไร

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม ตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ หมายความว่าข้อความจะถูกตัดให้พอดีภายในตัวยึด

ปุ่ม ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ คุณใช้เพื่อยกเลิกการแก้ไขอัตโนมัติ

วิธีการที่รวดเร็วเพื่อแทนที่เค้าโครงปัจจุบันของภาพนิ่งด้วยเค้าโครงอื่น

คลิกครึ่งล่างของปุ่ม สร้างภาพนิ่ง ในแท็บ หน้าแรก

คลิกขวาที่ภาพนิ่งที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการแทนที่ แล้วชี้ไปที่ เค้าโครง

คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบบันทึกย่อของผู้บรรยายในบานหน้าต่างบันทึกย่อที่คุณทำงาน อะไรคือสาเหตุที่ดีในการไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ

เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

เมื่อต้องการให้บันทึกย่อของคุณเป็นอย่างที่ต้องการ

หน้า 9 จาก 27ย้อนกลับถัดไป