หน้า 8 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


บันทึกย่อต่างๆ ในหน้าต่างบันทึกย่อและหน้าบันทึกย่อ


ใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อควบคุมประเด็นต่างๆ ในภาพนิ่ง บันทึกย่อที่ดีช่วยให้คุณ ดึงความสนใจจากผู้ฟังและป้องกันข้อความมากเกินไปในภาพนิ่ง

บรรยายภาพ 1 เมื่อคุณพัฒนาเนื้อหาในภาพนิ่ง ให้พิมพ์บันทึกย่อของคุณ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ใต้ภาพนิ่ง โดยปกติ เมื่อเป็นผู้นำเสนอ คุณจะพิมพ์บันทึกย่อนี้และอ้างอิงถึงเมื่อทำการนำเสนอ
บรรยายภาพ 2 คุณสามารถขยายบานหน้าต่างบันทึกย่อเพื่อให้ทำงานได้สะดวกขึ้นได้โดยการลากแถบแยก
บรรยายภาพ 3 บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในหน้าบันทึกย่อ ซึ่งมีสำเนาของภาพนิ่งและบันทึกย่อ ซึ่งคือสิ่งที่คุณพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิงถึงระหว่างการนำเสนอ

คุณจะได้พบวิธีการดูและแก้ไขหน้าบันทึกย่อในภาคปฏิบัติ

มีพื้นที่จำกัด     หากบันทึกย่อของคุณเกินขนาดของหน้าบันทึกย่อ จะถูกตัดเมื่อคุณพิมพ์ คุณจะพบวิธีการป้องกันปัญหานี้ในบทเรียน "ตรวจทาน พิมพ์ และเตรียมการสำหรับงานนำเสนอ"

หน้า 8 จาก 27ย้อนกลับถัดไป