หน้า 7 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


แทรกภาพนิ่งจากแฟ้มอื่น


คุณอาจต้องการใช้ภาพนิ่งจากงานนำเสนอที่มีอยู่แล้วในการแสดงของคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดย:

บรรยายภาพ 1 ในแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรถัดจากสร้างภาพนิ่ง เหมือนกับคุณกำลังจะแทรกภาพนิ่งใหม่และเลือกเค้าโครงให้มันก่อน
บรรยายภาพ 2 ใต้ที่เก็บเค้าโครง คลิกใช้ภาพนิ่งเดิม
บรรยายภาพ 3 ในหน้าต่างงาน ใช้ภาพนิ่งเดิม ใน แทรกภาพนิ่งจาก ให้คลิก เรียกดู เพื่อดูงานนำเสนอหรือไลบรารีภาพนิ่งที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเปิดภาพนิ่งเหล่านั้นในหน้าต่างงาน
บรรยายภาพ 4 เมื่อคุณพบภาพนิ่งที่ต้องการ ให้ตรวจดูกล่องกาเครื่องหมาย เก็บการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ที่ส่วนล่างของบานหน้าต่าง หากคุณต้องการรักษารูปแบบเดิมของภาพนิ่งที่คุณกำลังแทรก ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ไว้ก่อนที่จะแทรกภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 5 คลิกแต่ละภาพนิ่งที่ต้องการ แต่ละภาพนิ่งจะถูกคัดลอกลงในงานนำเสนอที่เปิดอยู่ ใต้ภาพนิ่งที่เลือกอยู่หรือใต้เคอร์เซอร์ของคุณ หากคุณกำหนดตำแหน่งไว้ใต้ภาพนิ่ง

หากคุณไม่ได้เลือกเก็บการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ภาพนิ่งที่เลือกจะใช้ลักษณะหรือชุดรูปแบบ ของภาพนิ่งปัจจุบัน (ชุดรูปแบบคือภาพรวมของการออกแบบโดยรวมและสีสำหรับการนำเสนอ ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ในบทเรียนถัดไป)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ โปรดดู บัตรอ้างอิงด่วนที่ส่วนท้ายหลักสูตรนี้

หน้า 7 จาก 27ย้อนกลับถัดไป