หน้า 6 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การทำงานกับข้อความ


ในตัวยึดแบบอเนกประสงค์ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบกราฟิกหรือข้อความได้ คุณจะได้พบกับการเพิ่มกราฟิก เช่น รูปภาพต่างๆ ในบทเรียนถัดไป ตอนนี้มาดูกันที่การเพิ่มข้อความก่อน

ค่าเริ่มต้นของการจัดรูปแบบข้อความคือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บรรยายภาพ 1 คุณสามารถใช้ระดับที่แตกต่างกันของข้อความภายในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อกำหนดจุดย่อยภายใต้จุดหลักได้
บรรยายภาพ 2 ในริบบิ้น ใช้คำสั่งในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระ เช่น สีและขนาดของแบบอักษร
บรรยายภาพ 3 ใช้คำสั่งต่างๆ ในกลุ่มย่อหน้า เพื่อแก้ไขการจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น การจัดรูปแบบรายการ ระดับการเยื้องของข้อความและระยะห่างบรรทัด

ทำให้ข้อความพอดีโดยอัตโนมัติ     หากคุณพิมพ์ข้อความเกินพอดีในตัวยึด PowerPoint จะลดขนาดของแบบอักษรและระยะห่างบรรทัดเพื่อให้แสดงผลได้พอดี คุณสามารถปิดการทำงานนี้ได้หากต้องการ โดยจะพบวิธีการทำงานดังกล่าวนี้ในภาคปฏิบัติ

หน้า 6 จาก 27ย้อนกลับถัดไป