หน้า 5 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ตัวอย่างเค้าโครง


เค้าโครงของภาพนิ่งจะจัดเรียงเนื้อหาในภาพนิ่งของคุณ เช่น คุณอาจต้องการทั้งรายการและรูปภาพในภาพนิ่ง หรือรูปภาพและคำอธิบายเฉพาะ เค้าโครงต่างๆ ประกอบด้วยประเภทตัวยึดต่างๆ และการจัดเรียงของตัวยึดที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานได้กับเนื้อหาต่างๆ ของคุณ

รูปภาพแสดงเค้าโครงที่ PowerPoint เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

บรรยายภาพ 1 เค้าโครง ภาพนิ่งชื่อเรื่อง แสดงผลที่นี่เหมือนที่เห็นในที่เก็บเค้าโครง จะถูกนำไปใช้กับภาพนิ่งแรกในการแสดง ภาพนิ่งที่มีอยู่เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม
บรรยายภาพ 2 ที่ภาพนิ่ง เค้าโครงภาพนิ่งชื่อเรื่องประกอบด้วยตัวยึดต่างๆ สำหรับชื่อเรื่องและชื่อเรื่องรอง
บรรยายภาพ 3 เค้าโครงที่คุณน่าจะใช้งานบ่อยที่สุดมากกว่าภาพนิ่งแบบอื่นๆ เรียกว่า ชื่อเรื่องและเนื้อหา ที่แสดงไว้นี้ดูเหมือนกับในที่เก็บเค้าโครง
บรรยายภาพ 4 ในภาพนิ่ง เค้าโครงนี้มีตัวยึดสำหรับชื่อเรื่องภาพนิ่ง และอันดับสองคือ ตัวยึดอเนกประสงค์ที่มีข้อความรวมทั้งไอคอนอื่นๆ ตัวยึดนี้สนับสนุนทั้งข้อความหรือองค์ประกอบกราฟิกเช่น แผนภูมิ รูปภาพและแฟ้มภาพยนตร์

เค้าโครงอื่นๆ บางอย่างมีตัวยึดอเนกประสงค์ทั้งสองประเภทนี้ ดังนั้นคุณจะสามารถเพิ่มรายการในภาพนิ่งหนึ่งหรือกราฟิกอื่นในอีกภาพนิ่งได้

คุณจะสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยใช้เค้าโครงเมื่อฝึกหัดให้คล่อง

หน้า 5 จาก 27ย้อนกลับถัดไป