หน้า 4 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


วิธีการสองวิธีในการใช้งานปุ่ม เพิ่มภาพนิ่ง


เมื่อเปิด PowerPoint จะมีภาพนิ่งเพียงภาพเดียวในงานนำเสนอ คุณต้องเพิ่มภาพนิ่งอื่นๆ เอง

วิธีการทั่วไปที่ใช้เพื่อเพิ่มภาพนิ่งใหม่คือโดยการคลิก สร้างภาพนิ่งในแท็บ หน้าแรก ดังแสดงในรูปภาพ มีสองวิธีในการใช้งานปุ่มนี้

บรรยายภาพ 1 หากคุณคลิกส่วนบนของปุ่ม ซึ่งเป็นไอคอนภาพนิ่ง จะมีการเพิ่มภาพนิ่งใหม่ทันที ใต้ภาพนิ่งที่เลือกไว้ในแท็บ ภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 2 หากคุณคลิกส่วนลางของปุ่ม คุณจะได้ที่เก็บของ เค้าโครงต่างๆ สำหรับภาพนิ่ง คุณเลือกเค้าโครง และภาพนิ่งจะถูกแทรกโดยใช้เค้าโครงนั้นๆ

หากคุณเพิ่มภาพนิ่งโดยไม่ได้เลือกเค้าโครง PowerPoint จะเลือกเค้าโครงให้โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย โดยที่คุณจะได้เห็นในส่วนของการปฏิบัติ

หน้า 4 จาก 27ย้อนกลับถัดไป